Leírás

A naplóm a globalisták által megálmodott Új Világrendről, a „New World Order”-ről szól, ami egy szűk társadalmi elit közös víziója egy olyan világméretű rendszerről, aminek segítségével globális politikai-, gazdasági-, jogi- és rendőrállami diktatúrát gyakorolhatnának bolygónk teljes lakossága felett.

Szerzői jog

Az írásaim, gondolataim szabadon terjeszthetőek és felhasználhatóak, de csak és kizárólag http://nemadjukfel.blog.hu/ forrásmegjelöléssel. 

Figyelem!

Ha először jársz az oldalamon, feltétlenül az elején kezd el olvasni! A bejegyzéseket beszámoztam, és egy tudatos logikai fonál szerint építettem fel őket. A legfrissebb írásaim felülre kerülnek, így az olvasást alul kell elkezdened. Nyerj betekintést a hatalom színfalak mögött zajló világába, hogy megértsd azokat a folyamatokat, amik a te életedre nézve is jelentős kihatásokkal vannak!

Kapcsolat

A régi címem már használaton kívül van! Az új címem, amire a leveleiteket várom:

azujvilagrendfelemelkedese@gmail.com

Részletek a naplómból

„Már itt szeretném határozottan kijelenteni, hogy minden nemzet népét és politikai, vallási vezető elitjét külön kell egymástól választani. Amit az elit akar, nem biztos, hogy tudja a nép, és egyáltalán akarja-e ezt, mely természetesen az elitet soha sem érdekelte. Az elit vezet, a nép öntudatlanul lohol az ő célkitűzéseik után. Azt hiszem, ez mindenkinek ismerős a magyar történelem bizonyos időszakaiból, amikor adott uralkodó családok nem a nemzet, hanem saját érdekeiket helyezték előtérbe. Ezért a törekevésért nem lehet felelőssé tenni egy egész népet!”

„A legtöbb kutató a zsidó nép beavatott vezető rétegét a következő kifejezésekkel illeti megkülönböztetésül az egyszerű zsidó nép tagjaitól: zsidó elit, zsidó arisztokrata, nemzetközi zsidó, zsidó bölcs, szabadkőműves zsidó, illuminátus zsidó, stb. Ezeket a kifejezéseket én is használni fogom a továbbiakban, így szeretném egyértelműsíteni: amikor ezeket használom, nem a teljes zsidó népről beszélek, hanem annak csupán egy szűk csoportjáról. Épp emiatt teljesen értelmetlen volna bármilyen hétköznapi zsidó embernek sértve éreznie magát, hiszen nem róla beszélek. Sokkal inkább beszélek egy olyan problémáról, ami az ő szemüket is felnyithatja, és felismerhetik a több ezer éves üldöztetésük valódi okait.”

„Szeretném mindenkivel megértetni: a naplóm nem zsidógyűlölet szításának céljából jött létre, ettől határozottan elzárkózom! Eleve nem vezérel gyűlölet senki iránt, még azok iránt sem, akik az árnyékkormány trónján ülnek. Én sokkal inkább látom ezt a globális problémát az egész emberiség válságának, semmint a jelenleg regnáló vezetés puszta önzésének. Valójában a jelenlegi globalista világbirodalmat és a vezetést az emberiség termelte ki önmagából, több ezer év folyamatos háborúskodásainak eredményeként.”

„Észrevételeiteket azujvilagrendfelemelkedese@gmail.com címre juttathatjátok el. Nagyon szívesen veszem bármilyen meglátásotokat, ellenvéleményeteket és az esetleges tévedéseimre való rámutatást is. Egy valamire kérlek benneteket: maradjatok gyűlöletmentesek. Nem csak a zsidógyűlölet szítóinak a leveleivel nem fogok törődni, de olyan zsidó származású fundamentalistákéival sem, akik vallási fanatizmustól elvakulva támadják a meglátásaimat. Ezt leszámítva nagyon szívesen várom zsidók és nem zsidók leveleit is. Amit még fontosnak tartok, hogy elmondjam: nem tartozom semmilyen mozgalomhoz, párthoz és szervezethez. Nem vagyok semmilyen vallásfelekezetnek a tagja, ugyanakkor behatóan ismerem a világ vallásait, és tanításaikból merítek, ha úgy érzem, az magasabb szellemi és lelki irányokba emelhet. Legközelebb hozzám a keresztény és a buddhista világszemlélet áll, bár nem vagyok kifejezetten elkötelezve egyik felé sem. Nem vagyok nemzetiszocialista, fasiszta, rasszista, antiszemita, és nem lesz célom a későbbiekben sem semmilyen ilyen jellegű ideológia terjesztése a naplómban. Ezeket a világnézeteket legfeljebb tárgyilagosan fogom bemutatni, amennyiben kapcsolódni fognak bizonyos történelmi időszakokhoz. Ezek nem csak, hogy idegenek Európa hagyományaitól, de paradox módon ugyanabban az ideológiában gyökereznek, ami ellen meghatározzák önmagukat. Ezt kevesen tudják, értik, vagy akarják észrevenni. Engem csupán az Új Világrend hatalmi struktúrájának legmélyebb szintű megértése motivál, és ennek bemutatása hiteles források segítségével.”

„Felmerülhet bennetek az a kérdés is, hogy miként lehetséges az, hogy e blog írója ilyen szinten képes mögé látni a folyamatoknak? Miként is lehetséges, hogy felismeri, ha okkult filozófiával találkozik? Azt hiszem, túl nagy titkot nem árulok el, ha felfedem: magam is okkultista vagyok. Viszont egy olyan okkultista, aki nem tagja semmilyen titkos társaságnak, azokkal kapcsolatot nem tartok, én sokkal inkább kívülről szemlélem a világ folyamatait. Az okkult filozófia teljes tartalmával sem érzem magam azonosnak, aminek egyébként is számos irányzata van, de mégis nagymértékben áll hozzám közel a világértelmezése. Az elit számos célkitűzését elvetem, bizonyosakat támogatok.”


14. Ezoterikus sikerkönyvek kritikája és egy kis humor

2015.02.27. 19:37 Az Új Világrend felemelkedése

Az írás eredeti helye: http://nemadjukfel.blog.hu/  Kedves olvasók! Addig is, amíg elkészülök a következő résszel szeretnék figyelmetekbe ajánlani egy doktori disszertációt, amire nemrég leltem rá. Az értekezés az ezoterikus sikerkönyvek jelenségével foglalkozik, és közvetlenül kapcsolódik az Új…

13. Az Új Világrend felemelkedése (5. rész)

2014.07.28. 19:30 Az Új Világrend felemelkedése

Az írás eredeti helye: http://nemadjukfel.blog.hu/ Tartalom (Ez a 4. rész folytatása, melyet az archívumból tudtok kikeresni jobb oldalt.)   XII. „A bölcsesség szeretete” XIII. A történelem kutatásának nehézségei  XIV. Elmeháború   Kedves olvasók!   Eredetileg a…

12. New Age

2014.05.06. 21:58 Az Új Világrend felemelkedése

Az írás eredeti helye: http://nemadjukfel.blog.hu/  Kedves olvasók! Sajnos továbbra is adós vagyok az új írásommal felétek, aminek legjelentősebb oka a szabadidőm csaknem teljes hiánya. Viszont elő szeretném segíteni, hogy - addig is, amíg az új részt sikerül feltennem -…

11. Az Új Világrend felemelkedése (4. rész)

2013.02.15. 16:02 Az Új Világrend felemelkedése

Az írás eredeti helye: http://nemadjukfel.blog.hu/ Tartalom (Ez a 3. rész folytatása, melyet az archívumból tudtok kikeresni jobb oldalt.)   X. A láthatatlan nemesség XI. Összegzés   X. A láthatatlan nemesség   Az ókor folyamán a zsidó arisztokrácia gyakran házasodott össze más…

10. Az Új Világrend felemelkedése (3. rész)

2013.02.15. 16:02 Az Új Világrend felemelkedése

Az írás eredeti helye: http://nemadjukfel.blog.hu/ Tartalom (Ez a 2. rész folytatása, melyet az archívumból tudtok kikeresni jobb oldalt.)   VIII. A globális elit hite, filozófiája, ideológiája: a sátánizmus IX. A Kabbala   Remélem utolsó jelentkezésem óta a…

9. Az Új Világrend felemelkedése (2. rész)

2012.08.09. 20:37 Az Új Világrend felemelkedése

Az írás eredeti helye: http://nemadjukfel.blog.hu/ Tartalom (Ez az 1. rész folytatása, melyet az archívumból tudtok kikeresni jobb oldalt.)   V. A zsidó elit ókori törekvései VI. A kereszténység VII. A zsidó elit középkori törekvései    V. A zsidó elit…

8. Az Új Világrend felemelkedése (1. rész)

2012.08.09. 19:55 Az Új Világrend felemelkedése

Az írás eredeti helye: http://nemadjukfel.blog.hu/  Tartalom   I. Előszó II. Világuralmi törekvések III. A zsidó vallás IV. A zsidóellenesség okai   I. Előszó   Bízom benne, hogy mindannyiótoknak sikerült eljutni idáig a bejegyzéseimben, melyeknek hatására…

7. Tudati ébresztés

2012.05.12. 13:03 Az Új Világrend felemelkedése

Az írás eredeti helye: http://nemadjukfel.blog.hu/ Kedves olvasók!   Eljött az ideje annak, hogy közelebb kerüljetek a valósághoz! Remélem, tanulmányaim hatására sikerült bennetek megtörnöm a mátrixot, és kérdéseket ébresztenem annak érdekében, hogy elvezethesselek titeket…

6. Rabszolganevelés: Az oktatásrendszer

2012.05.10. 15:54 Az Új Világrend felemelkedése

Az írás eredeti helye: http://nemadjukfel.blog.hu/ Viszonylag nehéz átfogó képet adni a teljes globális oktatásról, ugyanis ez államonként változik, de mivel a működési lényege mindegyiknek azonos, ez mégsem lehetetlen. A leginkább általánosnak számító vélemény velük…

5. Tömegmanipuláció: A médiarendszer

2012.04.21. 16:13 Az Új Világrend felemelkedése

Az írás eredeti helye: http://nemadjukfel.blog.hu/  Előző bejegyzésemmel megpróbáltam rámutatni arra nagyobb vonalakban, hogy a globális pénzrendszer egy szűk kör érdekeit képviseli a kamatrabszolgaként tartott többség érdekeivel szemben. A pénzrendszer mögött meghúzódó…

4. Kamatrabszolgaság: A pénzrendszer

2012.03.23. 20:31 Az Új Világrend felemelkedése

Az írás eredeti helye: http://nemadjukfel.blog.hu/  A globális pénzrendszer működési lényegének megértése az egyik kulcspont ahhoz, hogy rádöbbenhessünk arra, a pénzhatalom miként képes a Föld államait az idők végezetéig jól fizető adósgyarmatként függési rendszerben…

3. A globalisták célja: az Új Világrend megteremtése

2012.02.29. 19:24 Az Új Világrend felemelkedése

Az írás eredeti helye: http://nemadjukfel.blog.hu/  Csaknem az egész világ el van adósodva, nem csak az államok, de a háztartások nagy többsége is. A Föld majd összes állama megszakítások nélkül államadósságokat fizet a világbankoknak, mely adósságterhek ennek ellenére…

2. Semmi sem az, aminek látszik!

2012.02.17. 14:21 Az Új Világrend felemelkedése

Az írás eredeti helye: http://nemadjukfel.blog.hu/  Érezhető, hogy a világ politikai eseményei egy nagyon rossz irányba tartanak, és ebből kifolyóan érezhető, hogy minden állam lakosságának egyre szegényebb életkörülmények jutnak. Legtöbb ember azt hiszi ez annak az oka, hogy…

1. Bevezetés

2012.02.16. 20:15 Az Új Világrend felemelkedése

Az írás eredeti helye: http://nemadjukfel.blog.hu/  Kedves olvasók!   Naplómat (Az Új Világrend felemelkedése, http://nemadjukfel.blog.hu/) azért hoztam létre, hogy segítségével megpróbáljam feltárni az előlünk elhallgatott tényeket és összefüggéseket, amelyek…