Leírás

A naplóm a globalisták által megálmodott Új Világrendről, a „New World Order”-ről szól, ami egy szűk társadalmi elit közös víziója egy olyan világméretű rendszerről, aminek segítségével globális politikai-, gazdasági-, jogi- és rendőrállami diktatúrát gyakorolhatnának bolygónk teljes lakossága felett.

Szerzői jog

Az írásaim, gondolataim szabadon terjeszthetőek és felhasználhatóak, de csak és kizárólag http://nemadjukfel.blog.hu/ forrásmegjelöléssel. 

Figyelem!

Ha először jársz az oldalamon, feltétlenül az elején kezd el olvasni! A bejegyzéseket beszámoztam, és egy tudatos logikai fonál szerint építettem fel őket. A legfrissebb írásaim felülre kerülnek, így az olvasást alul kell elkezdened. Nyerj betekintést a hatalom színfalak mögött zajló világába, hogy megértsd azokat a folyamatokat, amik a te életedre nézve is jelentős kihatásokkal vannak!

Kapcsolat

A régi címem már használaton kívül van! Az új címem, amire a leveleiteket várom:

azujvilagrendfelemelkedese@gmail.com

Részletek a naplómból

„Már itt szeretném határozottan kijelenteni, hogy minden nemzet népét és politikai, vallási vezető elitjét külön kell egymástól választani. Amit az elit akar, nem biztos, hogy tudja a nép, és egyáltalán akarja-e ezt, mely természetesen az elitet soha sem érdekelte. Az elit vezet, a nép öntudatlanul lohol az ő célkitűzéseik után. Azt hiszem, ez mindenkinek ismerős a magyar történelem bizonyos időszakaiból, amikor adott uralkodó családok nem a nemzet, hanem saját érdekeiket helyezték előtérbe. Ezért a törekevésért nem lehet felelőssé tenni egy egész népet!”

„A legtöbb kutató a zsidó nép beavatott vezető rétegét a következő kifejezésekkel illeti megkülönböztetésül az egyszerű zsidó nép tagjaitól: zsidó elit, zsidó arisztokrata, nemzetközi zsidó, zsidó bölcs, szabadkőműves zsidó, illuminátus zsidó, stb. Ezeket a kifejezéseket én is használni fogom a továbbiakban, így szeretném egyértelműsíteni: amikor ezeket használom, nem a teljes zsidó népről beszélek, hanem annak csupán egy szűk csoportjáról. Épp emiatt teljesen értelmetlen volna bármilyen hétköznapi zsidó embernek sértve éreznie magát, hiszen nem róla beszélek. Sokkal inkább beszélek egy olyan problémáról, ami az ő szemüket is felnyithatja, és felismerhetik a több ezer éves üldöztetésük valódi okait.”

„Szeretném mindenkivel megértetni: a naplóm nem zsidógyűlölet szításának céljából jött létre, ettől határozottan elzárkózom! Eleve nem vezérel gyűlölet senki iránt, még azok iránt sem, akik az árnyékkormány trónján ülnek. Én sokkal inkább látom ezt a globális problémát az egész emberiség válságának, semmint a jelenleg regnáló vezetés puszta önzésének. Valójában a jelenlegi globalista világbirodalmat és a vezetést az emberiség termelte ki önmagából, több ezer év folyamatos háborúskodásainak eredményeként.”

„Észrevételeiteket azujvilagrendfelemelkedese@gmail.com címre juttathatjátok el. Nagyon szívesen veszem bármilyen meglátásotokat, ellenvéleményeteket és az esetleges tévedéseimre való rámutatást is. Egy valamire kérlek benneteket: maradjatok gyűlöletmentesek. Nem csak a zsidógyűlölet szítóinak a leveleivel nem fogok törődni, de olyan zsidó származású fundamentalistákéival sem, akik vallási fanatizmustól elvakulva támadják a meglátásaimat. Ezt leszámítva nagyon szívesen várom zsidók és nem zsidók leveleit is. Amit még fontosnak tartok, hogy elmondjam: nem tartozom semmilyen mozgalomhoz, párthoz és szervezethez. Nem vagyok semmilyen vallásfelekezetnek a tagja, ugyanakkor behatóan ismerem a világ vallásait, és tanításaikból merítek, ha úgy érzem, az magasabb szellemi és lelki irányokba emelhet. Legközelebb hozzám a keresztény és a buddhista világszemlélet áll, bár nem vagyok kifejezetten elkötelezve egyik felé sem. Nem vagyok nemzetiszocialista, fasiszta, rasszista, antiszemita, és nem lesz célom a későbbiekben sem semmilyen ilyen jellegű ideológia terjesztése a naplómban. Ezeket a világnézeteket legfeljebb tárgyilagosan fogom bemutatni, amennyiben kapcsolódni fognak bizonyos történelmi időszakokhoz. Ezek nem csak, hogy idegenek Európa hagyományaitól, de paradox módon ugyanabban az ideológiában gyökereznek, ami ellen meghatározzák önmagukat. Ezt kevesen tudják, értik, vagy akarják észrevenni. Engem csupán az Új Világrend hatalmi struktúrájának legmélyebb szintű megértése motivál, és ennek bemutatása hiteles források segítségével.”

„Felmerülhet bennetek az a kérdés is, hogy miként lehetséges az, hogy e blog írója ilyen szinten képes mögé látni a folyamatoknak? Miként is lehetséges, hogy felismeri, ha okkult filozófiával találkozik? Azt hiszem, túl nagy titkot nem árulok el, ha felfedem: magam is okkultista vagyok. Viszont egy olyan okkultista, aki nem tagja semmilyen titkos társaságnak, azokkal kapcsolatot nem tartok, én sokkal inkább kívülről szemlélem a világ folyamatait. Az okkult filozófia teljes tartalmával sem érzem magam azonosnak, aminek egyébként is számos irányzata van, de mégis nagymértékben áll hozzám közel a világértelmezése. Az elit számos célkitűzését elvetem, bizonyosakat támogatok.”

12. New Age

2014.05.06. 21:58 Az Új Világrend felemelkedése

Az írás eredeti helye: http://nemadjukfel.blog.hu/ 

Kedves olvasók!


Sajnos továbbra is adós vagyok az új írásommal felétek, aminek legjelentősebb oka a szabadidőm csaknem teljes hiánya. Viszont elő szeretném segíteni, hogy - addig is, amíg az új részt sikerül feltennem - elmozdulhassatok a mélyebb megértés irányába az Új Világrend tematikáját illetően néhány megosztásom révén. Ezek a tanulmányok, cikkek, videók sajnos elég keresztény szemszögűek, de mindenképpen színvonalasak és van információ értékük, még akkor is, ha nem minden esetben fedik le a valóságot, vagy látnak bele bizonyos összefüggésekbe.

Mivel elsősorban egy spirituális természetű háborúval állunk szemben, ezért főként a dogmatikus vallások (pl. kereszténység, iszlám) követői, zászlóvivői reflektálnak az új világvallás fokozatos, tervszerű és egyre inkább látható térhódítása ellen, ugyanis ez híveket vesz el előlük. Ezt az új szinkretizált világvallást általában „New Age” („Új Kor”) névvel szokták illetni, mások az újokkultizmus fogalmával jelölik. A kutatók ezen eszmék mozgatórugóiként és terjesztőiként különféle titkos társaságok zárt láncolatát szokták megjelölni.

Ezek az írások némi rálátást is képesek adni arra, hogy az okkultizmus miként is értelmezi a mindenséget, mik is a legfontosabb sarokkövei és tanításai, így könnyen be tudjátok azonosítani, ha ezen eszmerendszerre akadtok a későbbiekben. Többek között a különféle népszerű felvilágosító oldalak és műsorok is ezt a filozófiát hozzák felétek egyre közelebb, ugyanis az elit a különféle ügynökei segítségével azt szeretné elérni, hogy hasonló szemüvegen keresztül lássátok a világot, mint ők. Ha már tudtok gondolkodni és mögé látni bizonyos folyamatoknak, akkor arra is alkalmasak vagytok, hogy egyfajta alacsonyfokú beavatottat csináljanak belőletek, akiket majd céljaiknak megfelelően felhasználnak.

Ugye nem gondoltátok komolyan, hogy az elit hatalmi vákuumot hagyna az irányításban, és nem vezeti a „felébredt” emberek lassan egyre meghatározóbbá váló táborát? Ha ti lennétek a hatalom helyébe és tudnátok, hogy az elmemanipulációjára épülő világbirodalmatok rabszolga populációjában újra és újra olyan egyedek (anomáliák) tűnnek fel, amelyek nem veszik be az alapfokozatú agymosást, mit tennétek? Hagynátok őket önmaguktól szerveződni ellenetek, hogy kiszámíthatatlanná váljanak, vagy inkább megszerveznétek számukra az ellenállást, így kiszámíthatóvá téve minden gondolatukat, tüntetésüket és várható cselekedeteiket?

Mi a garancia tehát arra, hogy nem ismét egy a hatalom által üzemeltetett ügynök oldalba futottatok bele? Semmi! Az igazi felébredés kapuja, itt kezdődik el… Semmi sincs kontroll nélkül, minden jelentősebb háttérhatalom-ellenes tömegmozgalom, előadó, író, szektavezér, felvilágosító oldal, alternatív híroldal, blog szintén a globális elit ügynökeinek irányítását élvezi. Pontosan ezért van az, hogy ennyi mindent tudnak erről a témáról. A tudásuk és képességeik megcsillantásával felnéztek rájuk, és az új vezéreitekké válnak.

Felmerülhet bennetek az a kérdés is, hogy miként lehetséges az, hogy e blog írója ilyen szinten képes mögé látni a folyamatoknak? Miként is lehetséges, hogy felismeri, ha okkult filozófiával találkozik? Azt hiszem, túl nagy titkot nem árulok el, ha felfedem: magam is okkultista vagyok. Viszont egy olyan okkultista, aki nem tagja semmilyen titkos társaságnak, azokkal kapcsolatot nem tartok, én sokkal inkább kívülről szemlélem a világ folyamatait. Az okkult filozófia teljes tartalmával sem érzem magam azonosnak, aminek egyébként is számos irányzata van, de mégis nagymértékben áll hozzám közel a világértelmezése. Az elit számos célkitűzését elvetem, bizonyosakat támogatok.

Azért találom ezt fontosnak ezen a ponton felfedni, mert ez a látásmód valamilyen szinten már most is rányomta a bélyegét a naplómra, de a későbbiekben valószínűleg még inkább rá fogja. Ha te például keresztény, esetleg ateista vagy, netalán bármi egyéb, megtanulhatod a segítségemmel felismerni ezen eszméket és azok eredetét, így szabad akaratodból (már, ha van) elutasíthatod azt. A legtöbb ember, aki ébredezik és megismerkedik az Új Világrend témakörével, az kapcsolatba kerül az okkult eszmékkel is, mégpedig oly módon, hogy rutintalansága miatt ezt nem ismeri fel. Nincs tudatában annak, hogy az ébresztést végző személy a hatalom egyik ügynöke, aki szándékosan hozza a „New Age” eszméket egyre közelebb hozzá, hogy végül teljesen azonossá váljon velük. Veled ez nem történhet meg, ugyanis, ha képes vagy felfogni, amiről írtam, akkor eldöntheted mit és mennyit engedsz be mindebből a saját elmédbe.

Úgy érzed összezavartalak? Pontosan ez volt a célom! Aki összezavarodik, elkezd gondolkodni. Aki gondolkodik, elkezd keresni. Aki keres, az talál. Reményeim szerint nyáron jelentkezem legközelebb, de biztos időpontot inkább azért nem írnék, mert eddig sem sikerült őket betartanom. Minden jót nektek!

 

A sorrendet nagyon ajánlott tartani a linkekkel kapcsolatban:

 

Magyar Katolikus Lexikon, New Age:

 

Magyar Katolikus Lexikon, okkultizmus:

 

Isten Egyházának Gyülekezetei, New Age:

 

A Vatikán 2003-as reflexiója a New Age eszmék térnyerése ellen:

 

New Age

 

Szuperistenek és Istenutánzatok

 

Illuminati 2013 - A Sátán Zsinagógája