Leírás

A naplóm a globalisták által megálmodott Új Világrendről, a „New World Order”-ről szól, ami egy szűk társadalmi elit közös víziója egy olyan világméretű rendszerről, aminek segítségével globális politikai-, gazdasági-, jogi- és rendőrállami diktatúrát gyakorolhatnának bolygónk teljes lakossága felett.

Szerzői jog

Az írásaim, gondolataim szabadon terjeszthetőek és felhasználhatóak, de csak és kizárólag http://nemadjukfel.blog.hu/ forrásmegjelöléssel. 

Figyelem!

Ha először jársz az oldalamon, feltétlenül az elején kezd el olvasni! A bejegyzéseket beszámoztam, és egy tudatos logikai fonál szerint építettem fel őket. A legfrissebb írásaim felülre kerülnek, így az olvasást alul kell elkezdened. Nyerj betekintést a hatalom színfalak mögött zajló világába, hogy megértsd azokat a folyamatokat, amik a te életedre nézve is jelentős kihatásokkal vannak!

Kapcsolat

A régi címem már használaton kívül van! Az új címem, amire a leveleiteket várom:

azujvilagrendfelemelkedese@gmail.com

Részletek a naplómból

„Már itt szeretném határozottan kijelenteni, hogy minden nemzet népét és politikai, vallási vezető elitjét külön kell egymástól választani. Amit az elit akar, nem biztos, hogy tudja a nép, és egyáltalán akarja-e ezt, mely természetesen az elitet soha sem érdekelte. Az elit vezet, a nép öntudatlanul lohol az ő célkitűzéseik után. Azt hiszem, ez mindenkinek ismerős a magyar történelem bizonyos időszakaiból, amikor adott uralkodó családok nem a nemzet, hanem saját érdekeiket helyezték előtérbe. Ezért a törekevésért nem lehet felelőssé tenni egy egész népet!”

„A legtöbb kutató a zsidó nép beavatott vezető rétegét a következő kifejezésekkel illeti megkülönböztetésül az egyszerű zsidó nép tagjaitól: zsidó elit, zsidó arisztokrata, nemzetközi zsidó, zsidó bölcs, szabadkőműves zsidó, illuminátus zsidó, stb. Ezeket a kifejezéseket én is használni fogom a továbbiakban, így szeretném egyértelműsíteni: amikor ezeket használom, nem a teljes zsidó népről beszélek, hanem annak csupán egy szűk csoportjáról. Épp emiatt teljesen értelmetlen volna bármilyen hétköznapi zsidó embernek sértve éreznie magát, hiszen nem róla beszélek. Sokkal inkább beszélek egy olyan problémáról, ami az ő szemüket is felnyithatja, és felismerhetik a több ezer éves üldöztetésük valódi okait.”

„Szeretném mindenkivel megértetni: a naplóm nem zsidógyűlölet szításának céljából jött létre, ettől határozottan elzárkózom! Eleve nem vezérel gyűlölet senki iránt, még azok iránt sem, akik az árnyékkormány trónján ülnek. Én sokkal inkább látom ezt a globális problémát az egész emberiség válságának, semmint a jelenleg regnáló vezetés puszta önzésének. Valójában a jelenlegi globalista világbirodalmat és a vezetést az emberiség termelte ki önmagából, több ezer év folyamatos háborúskodásainak eredményeként.”

„Észrevételeiteket azujvilagrendfelemelkedese@gmail.com címre juttathatjátok el. Nagyon szívesen veszem bármilyen meglátásotokat, ellenvéleményeteket és az esetleges tévedéseimre való rámutatást is. Egy valamire kérlek benneteket: maradjatok gyűlöletmentesek. Nem csak a zsidógyűlölet szítóinak a leveleivel nem fogok törődni, de olyan zsidó származású fundamentalistákéival sem, akik vallási fanatizmustól elvakulva támadják a meglátásaimat. Ezt leszámítva nagyon szívesen várom zsidók és nem zsidók leveleit is. Amit még fontosnak tartok, hogy elmondjam: nem tartozom semmilyen mozgalomhoz, párthoz és szervezethez. Nem vagyok semmilyen vallásfelekezetnek a tagja, ugyanakkor behatóan ismerem a világ vallásait, és tanításaikból merítek, ha úgy érzem, az magasabb szellemi és lelki irányokba emelhet. Legközelebb hozzám a keresztény és a buddhista világszemlélet áll, bár nem vagyok kifejezetten elkötelezve egyik felé sem. Nem vagyok nemzetiszocialista, fasiszta, rasszista, antiszemita, és nem lesz célom a későbbiekben sem semmilyen ilyen jellegű ideológia terjesztése a naplómban. Ezeket a világnézeteket legfeljebb tárgyilagosan fogom bemutatni, amennyiben kapcsolódni fognak bizonyos történelmi időszakokhoz. Ezek nem csak, hogy idegenek Európa hagyományaitól, de paradox módon ugyanabban az ideológiában gyökereznek, ami ellen meghatározzák önmagukat. Ezt kevesen tudják, értik, vagy akarják észrevenni. Engem csupán az Új Világrend hatalmi struktúrájának legmélyebb szintű megértése motivál, és ennek bemutatása hiteles források segítségével.”

„Felmerülhet bennetek az a kérdés is, hogy miként lehetséges az, hogy e blog írója ilyen szinten képes mögé látni a folyamatoknak? Miként is lehetséges, hogy felismeri, ha okkult filozófiával találkozik? Azt hiszem, túl nagy titkot nem árulok el, ha felfedem: magam is okkultista vagyok. Viszont egy olyan okkultista, aki nem tagja semmilyen titkos társaságnak, azokkal kapcsolatot nem tartok, én sokkal inkább kívülről szemlélem a világ folyamatait. Az okkult filozófia teljes tartalmával sem érzem magam azonosnak, aminek egyébként is számos irányzata van, de mégis nagymértékben áll hozzám közel a világértelmezése. Az elit számos célkitűzését elvetem, bizonyosakat támogatok.”

10. Az Új Világrend felemelkedése (3. rész)

2013.02.15. 16:02 Az Új Világrend felemelkedése

Az írás eredeti helye: http://nemadjukfel.blog.hu/

Tartalom

(Ez a 2. rész folytatása, melyet az archívumból tudtok kikeresni jobb oldalt.)

 

  • VIII. A globális elit hite, filozófiája, ideológiája: a sátánizmus

  • IX. A Kabbala

 

Remélem utolsó jelentkezésem óta a rendelkezésre álló idő elég volt ahhoz, hogy elolvassátok eddigi bejegyzéseimet, megnézzétek az ajánlott videókat, és elgondolkodjatok a benneteket körülvevő világ működésén. Eltöprengjetek néhány olyan alapvető összefüggésen, melyet a fősodrású médiából sohasem fogtok megismerni. Azok az emberek, akik a médiabirodalmak élén állnak azt szeretnék, hogy ti tudatlanok maradjatok. A valóság oly gyökeresen ellentétes attól, amit eddig hittetek a világról, hogy megismerésekor a tudatalattitok, később akár a tudatos énetek is tiltakozhat ellene, hiszen alapesetben szinte semmilyen tényszerű információval nem rendelkeztek mindezen állítások megerősítésére. Legyetek szkeptikusak a naplómmal kapcsolatban! Ez a jó hozzáállás! Miért nem voltatok eddig is szkeptikusak a politikát, a politikusok által létrehozott oktatást, a bankárok által megteremtett pénzrendszert és a propagandisták által felépített médiabirodalmakat illetően? Mit gondoltok, a globális elit úgy gyakorolja felettetek a hatalmat, hogy azt elmagyarázzák nektek? Ha a bejegyzéseimben is hinni fogtok anélkül, hogy utánajárnátok saját szorgalmatokon az állításaim hitelességének, ismét manipuláció áldozatává válhattok. Ostoba az, aki mindent elhisz, ami le van írva! Ne nekem higgyetek, hanem kutassatok utána az igazságnak! Igazolható-e tényszerűen az, amiről beszélek, vagy sem? Ott szerepelnek-e az általam hozott idézetek a megjelölt forrásokban, vagy sem? Van-e logikai összefüggés az eddig megismert tények között, vagy sem? Megfelel-e a tapasztalati valóságotoknak mindez, vagy sem? Ezzel a hozzáállással kellett volna mindig is fordulnotok a világ dolgai felé. Miért nem tettétek? Azért, mert a mások által közvetített „igazságot” kényelmesebb elhinni, megnézni, meghallgatni, elolvasni, mintsem saját erőből nem kevés időt áldozni arra, hogy utánajárjatok azok igazságtartamának. Én azért is írom ezt a naplót, hogy egyre több mindent ismertessek meg veletek a témát illetően, melynek segítségével a kirakós játék egyes elemei a helyükre fognak kerülni, és meg fogják alkotni a nagy, átfogó képet bennetek. Kutatásaim folyamán ráébredtem az egyik legmegdöbbentőbb tényre, hogy

 

VIII. A globális elit ideológiája, hite, filozófiája: a sátánizmus

 

Még mielőtt azt gondolnátok, hogy egy vakhitű keresztény fundamentalista írásait olvassátok, aki minden esemény bekövetkezte mögött az ördög cselszövéseit látja, ki kell, ábrándítsalak benneteket. Én egyáltalán nem hiszek a Sátán létezésében. Azon is meg vagyok lepődve, hogy vannak olyan emberek, akik igen. Azonban nem az a fontos, hogy én miben hiszek, hanem az, hogy a háttérhatalom miben hisz, ugyanis ez minden cselekedetük mozgatórugója. Ezt szeretném nektek bemutatni. Minden embernek van egy bizonyos világnézete, melynek keretrendszerén belül szemléli a világ eseményeit, és a minket körülvevő Univerzumot. Minél műveltebb az adott személy, annál összetettebb ideológia fog kialakulni benne, minél műveletlenebb, annál egyszerűbb. Ki így látja a világot, ki úgy, ez így is van rendjén.

Ahhoz, hogy megértsük, mi történik napjainkban, tekintsünk vissza az ősközösségi társadalmak felépítéséhez. Az emberiség hajnalán anyajogú (matriarchális), később apajogú (patriarchális) közösségek jöttek létre, melyek egy katonai és egy vallási vezetőre támaszkodtak a közös túlélés érdekében. Időnként az is előfordult, hogy ezt a két posztot egyetlen személy egyesítette magában. A vallási vezető egyfajta varázslóként, jövendőmondóként, látóként és gyógyítóként tevékenykedett a csoport életében. Vezette a történelmüket mondák segítségével, és különféle vallásos hiedelmeket eszelt ki, melyek megfelelő felhasználásával formálta az emberek valóságról kialakult képét. Mindig tudta, mi miért történik, és hogy milyen jó vagy rossz szándékú manipulációk segítségével tudja elérni azt, hogy az alárendeltek és a Ősi beavatott_1.jpgkatonai vezető is az ő célkitűzéseit vigye véghez. Ő volt a kis közösségének valódi irányítója, a kis közössége háttérhatalma: a beavatott. A trükk lényegét tovább adta utódainak, mikor pedig egyre nőtt a közösség lélekszáma, akkor egy azon belüli szűkebb csoportosulásnak. Egy idő elteltével ők lettek a legelső papi osztály minden népcsoport életében. A papság feladata a tömegek vezetése volt, melyet mindenkor úgy oldottak meg, hogy a vallásukat két részre osztották: egy exoterikus illetve egy ezoterikus tanra. Az exoterikus tan a nyáj számára szólt, melynek megfelelő felhasználásával irányítani tudták őket, míg az ezoterikus tan csak a beavatottak számára volt elérhető. Ez utóbbit a főpapok mindenkor a legnagyobb titokban tartották, hogy a tekintély és a néptömegek feletti uralom megmaradhasson, és a visszaéléseket elkerülhessék. Az ezoterikus tanítások megfelelő intelligencia és műveltségi szint birtokában tárulkoztak fel, és különféle beavatási szintekre osztották annak elsajátítását. Ennek fényében és bizonyos természeti törvények ismeretében kijelenthető, hogy minden népet csupán egy szűkebb kör irányított a történelem folyamán. Az összes népnek meg volt a maga titkos társasága, például a magyarság beavatottjai a táltosok voltak. Aki kicsit is sejti a titkos társaságok lényegét, megértheti, hogy a legelső egylet létrejötte az emberiség megszületésének környékére tehető. Egyetlen hatalomra sem lehet azt mondani, hogy eredendően gonosz céllal szerveződött volna és egyetlen titkos társaságra sem. Az, hogy egy nép szellemi fejlődése pozitív vagy negatív irányba mozdult el, a beavatottak lelkiségén múlott.

Kétségtelen, hogy az ókor leghatalmasabb társadalomkontrolláló eszközévé a vallás vált. Aki ezt nem látja be, semmit sem fog megérteni igazán sem a múlt, sem pedig napjaink politikai történéseiből. Minden valaha volt birodalom és ország vezetőrétegének, mely lényegében maroknyi embert jelentett az összlakossághoz képest, volt egy közös látásmódja, mely összetartotta őket. Ezt a közös vezérlőideológiát, hitet, filozófiát, próbálták minden egyes esetben a birodalom, illetve az ország lakóiba elültetni, hogy egy egységes államalakulat jöhessen létre. Ennek érdekében számos eszközt vetettek be: vallási szövegeket, térítők prédikációit, az oktatást, a művészeteket, a zenét, az építészetet, a divatot, a közösség előtt a színészek által eljátszott színdarabokat, mely befolyásolta a nézők gondolatvilágát stb. Minden állam vezető elitje a saját világnézetét nevelte bele az alattvalóiba, hogy úgy formálják a társadalmat, ahogy az számukra megfelelő. Ha ez nem sikerült nekik a birodalmuk, az országuk összeomlott.

Az ős gonosz imádata Földünk számos táján és műveltségében a legkülönfélébb módon jelent meg. A sátánizmus eszméje folyamatos fejlődésen ment keresztül az elmúlt évezredek folyamán. Akárcsak bármilyen más világvallásnak, ennek Kronosz_1.jpgis számos irányzata alakult ki idővel. Egyes kutatók szerint ez az emberiség egyik ősvallása, mely hatott más vallások kialakulására is. Mások szerint ez később fejlődött ki a többi hithez képest, és számos elemet kölcsönzött tőlük. Az én véleményem az, hogy kölcsönös egymásra hatásról lehetett szó. A zsidó kultúrában az ókor folyamán jelent meg ez a kultusz a kánaánita, ill. a föniciai kultúra közvetítésével. Számos rész tanúskodik a Bibliában arról, hogy az ókori zsidók rendszeres emberáldozatot mutattak be egy Moloch nevezetű, bikaalakban tisztelt istenségnek, melyet több név alatt is imádtak. Ez a véres szokás az egész térségben elterjedt volt leginkább a föniciaiaknak köszönhetően, hiszen ők tengeri kereskedő nép révén az akkor ismert világ számos pontján hoztak létre különféle telepeket, idővel nagyobb városokat. Az egyik legjelentősebb Karthágó volt, mely később Róma riválisává vált. Számos görög és latin forrás is említi, hogy e város lakói ismétlődő emberáldozatokat mutattak be fő istenüknek, Ba’al-Hammon-nak, akit e történetírók Kronosszal avagy Saturnusszal azonosítottak.

Mózes (vagy a Mózes nevében író bölcsek) volt az első, aki ráébredt arra, hogy világhódítási szándékaiknak jelentős gátat fog szabni, ha olyan erkölcsi magatartásformát fognak tanúsítani az egyszerű zsidó emberek, melyek más nemzetek visszatetszését fogják kiváltani ellenük. A bölcsek úgy döntöttek, hogy megtiltják a zsidó nép számára ezt a fajta bálványimádatot, egyistenhitet, illetve magas szintű erkölcsi tanításokat adnak át nekik a Tóra segítségével, hogy könnyebben beilleszkedhessenek a számukra idegen kultúrákba. A világuralmi törekvéseik azonban mit sem változtak. Létrehoztak a népük számára egy büntető istenségről alkotott metafizikai létezést, aki átokkal fogja sújtani azokat a híveket, akik nem tartják be a parancsolatait. Isten azt mondta, hogy tartsd meg a vallás előírásait, különben megbüntet! – így fenyegették a népüket. Ezzel elérték azt, hogy az exoterikus vallási tanításokon keresztül saját népük is öntudatlan eszközévé vált világhódítási szándékaiknak. A Moloch-kultusz néhány ide vonatkozó részlete az Ószövetségből, és annak betiltásáról:

„Acház húszéves volt, amikor trónra lépett, és tizenhat esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Nem azt tette, ami az Úr szemében helyes, miként atyja, Dávid. Inkább Izrael királyainak útjain járt, sőt szobrokat is öntetett a Baaloknak. Hinnom fiának völgyében tömjént gyújtott, sőt saját fiait is megégette a tűzben, azoknak a nemzeteknek iszonyú szokása szerint, amelyeket az Úr elűzött Izrael fiai elől. Áldozatot mutatott be, és tömjént gyújtott a magaslatokon, halmokon és minden lombos fa alatt.”/1/

„Akkor a király megparancsolta Hilkijának és a második papnak, valamint a küszöb őreinek, hogy hordják ki az Moloch_1.jpgÚr templomából az összes fölszerelést, amelyet Baalnak, Aserának és az ég egész seregének csináltak, aztán elégette őket a Kidron mentén a mezőkön, a hamuját pedig Bételbe vitette. Elbocsátotta a bálványok papjait, akiket Júda királyai felfogadtak, s akik a magaslati helyeken, Júda városaiban és Jeruzsálem környékén tömjént égettek, s azokat is, akik Baalnak, a napnak, a holdnak, a csillagképeknek és az ég egész seregének tömjéneztek... Ben-Hinnom völgyében tisztátalanná tette a tűzrakó helyeket, hogy többé senki ne küldje fiát vagy lányát Moloch tiszteletére tűzbe. Eltávolította a lovakat is, amelyeket Júda királyai a nap tiszteletére az Úr temploma bejáratánál, Netanmelech udvari tisztviselő szobája közelében az új szárnyban felállítottak. A nap szekerét tűzbe vetette és elégette. Az emeleti oltárokat, amelyeket Júda királyai emeltek, továbbá azokat az oltárokat, amelyeket Manassze az Úr temploma előudvaraiban építtetett, lerombolta a király, összezúzta és kihordatta, aztán törmeléküket a Kidron völgyébe szórta.” /2/

„Az Úr így szólt Mózeshez: Mondd meg Izrael fiainak: Aki Izrael fiai közül, vagy az Izraelben tartózkodó idegenek közül fiait Molochnak áldozza, az haljon meg. Az ország népe kövezze meg, s én is ellene fordulok, és kiirtom népéből, mivel azzal, hogy fiát feláldozta Molochnak, beszennyezte szentélyemet és megszentségtelenítette nevemet. Ha az ország népe olyan ember fölött, aki egyik fiát Molochnak áldozza, szemet huny, és nem adja halálra, akkor magam fordulok az illető ellen és nemzetsége ellen. Kiirtom őket a népből, és azokat is mind, akik egyetértettek velük abban, hogy Molochnak hódoljanak. Aki halottlátókhoz vagy jósokhoz megy, hogy velük együtt varázslást űzzön, az ilyen embernek ellene fordulok és kiirtom népéből.” /3/

A zsidó elit azonban egyáltalán nem hagyott fel az ős gonosz imádatával. Azok a törvények, amiket különféle stratégiai okokból hoztak a népük számára, rájuk sohasem vonatkoztak. Ők mindig is a saját törvényeik felett álltak, hiszen ők írták azokat. A tömegnek tanított exoterikus tanításokkal ellentétben megalkották a beavatottak vallását: a kabbalista hagyományt.

 

IX. A Kabbala

 

Míg napjainkban a Zsidó Biblia, a Tóra és a Talmud viszonylag jól ismertek a vallástörténészek előtt is a keresztény világban, addig a Kabbaláról (jelentése: kapás) nagyon kevesen hallottak. A kabbalista tanítás okkult, ami egy titkos, rejtett tudást jelent, amit csupán a beavatottak érhetnek el, melynek segítségével hitük szerint természetfölötti erőkre tehetnek szert. A héber tradíció úgy tartja, hogy ezt a tudást Raziel angyal adta át Ádámnak, az első embernek, akitől Seth-hez került. Ez később elveszett, és a benne található titkok majdnem feledésbe merültek, mígnem Ábrahám birtokába kerültek, aki továbbadta ezt a Széfer Jecirá megírásával. Mózes, az isteni kinyilatkoztatás révén, a Sínai-hegyen jutott hozzá, aki nem csak a Törvényt, de annak magyarázatát is megkapta. A Kabbala bölcselete elsősorban szájhagyomány útján terjedt a beavatottak körében, és a zsidó nép hányattatott történelmének köszönhetően mindinkább titkosabbá vált.

Honnan származhat ez a rejtélyes eredetű tanítás valójában? Senki sem tudja bizonyosan. A beavatott rabbik szerint történelem előtti idők homályába nyúlik vissza az eredete. Ezzel kapcsolatban megemlíteném az én meglátásomat, melyet több kutató tanulmányai és számos titkos társaság tanai is alátámasztanak. A hivatalos történetírás már az első lapokon ezzel kezdi számunkra a hazugságokat: a legelső emberi civilizáció Sumér, illetve Egyiptom volt, melyek bárminemű előzmény nélkül váltak magas műveltségű kultúrákká. Fejlett matematikai-, csillagászati-, hadiismereteket, építészetet, művészetet, igen gazdag hitvilágot, mutattak fel ezek a műveltségek hirtelen a semmiből, melyek a jelenlegi tudományos ismereteinknek is az alapját képezik. Semmit nem tanítanak azonban arról a történelem órákon, hogy ezek valójában már a végállomásai voltak egy azt megelőző, a teljes Földet behálózó piramisépítő civilizációnak. Ezt napjainkra hatalmas mennyiségű lelettel lehet alátámasztani. Bolygónk minden lakott földrészén azonos tájolású piramisok, nagy részben azonos karakter- Egyiptom, A gízai piramisok_1.jpgés szimbólumkészlet, hasonló mondák, vallásos hiedelmek támasztják azt alá, hogy kellett lennie egy tő kultúrának, egy legelső civilizációnak. Itt alakulhatott ki az első közös nyelv (ősnyelv), az írásbeliség, az építészet, a vallás, a tudományok, a művészet és az ezekhez kapcsolódó szimbólumok is. Ez valami okból elpusztult, és az emberiség több irányba szétrajzott a világ minden tájára hordozva magával ezt a műveltséget, mely később lehanyatlott. Az előző globális civilizáció virágkorának vélhetően egy világméretű ökológiai katasztrófa vetett véget, mely sok ősi nép legendájában egy mindent elsöprő özönvízként jelenik meg. Jobb, ha elkezdünk megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy nem a jelenlegi helyzet az első esete annak, hogy az emberiség elérte a civilizációs maximumát a bolygón. Sumért és az ókori Egyiptomot a minket megelőző világméretű kultúrák túlélői alapították meg és virágoztatták fel. A zsidó nép, illetve e nép ősei akarva-akaratlan kapcsolatba kerültek Sumérral, később Babilonnal, illetve Egyiptommal is. Ezen népek papi osztálya beavatta a zsidó elitet az ősi misztériumiskolák tanításaiba, melyet ők átértelmeztek, eltorzítottak, összekevertek a Moloch-kultusszal, és így egyfajta sötét tudást teremtettek belőle. A kabbalisták, saját bevallásuk szerint, ennek az ősi ismeretnek napjainkra csupán töredék részével rendelkeznek, ugyanis az évezredek során számos dolog kikopott, illetve bizonytalanná vált belőle. Mind a mai napig kutatják az igazságot ezzel kapcsolatban. A minket megelőző globális méretű piramisépítő civilizáció sok ember fantáziáját mozgatta meg szerintem túlságosan is, mellyel kapcsolatban később bővebben ki fogom fejteni óvatos szemléletmódomat.

A Kabbala egy nagyon erős metafizikai értelmezése a minket körülvevő világnak. Nagyon távol áll egy hétköznapi ember gondolkodásától, és olyan okkult műveltséget igényel a megértése, amivel a világ populációjának csupán a tízezred hányada rendelkezhet. Egyszerűen más irányú ismereteket igényel, mint amivel a legtöbb ember élete folyamán megismerkedik. A beavatottak generációról-generációra örökítették át a bölcseletet különféle szimbólumok segítségével is, ugyanis egy-egy jelkép gyakran több információ közvetítésére volt alkalmas, mint egy egész könyv. Egyelőre csak a felszínét fogom tudni megkarcolni számotokra annak, hogy a jelenlegi globális elit, hogyan is értelmezi a minket körülvevő Univerzumot.

A Kabbala istene egy „Végtelen Létező”, mely nem pusztán az élet letéteményese, a tulajdonságai által meghatározhatatlan, és emberi elmével felfoghatatlan. Ő AIN SOPH legmagasabb formájában pedig AIN. AIN a negatív létezés passzív formája, mely után AIN SOPH megismerése a cél, aki végtelen és határtalan, számára semmi sem lehetetlen. A harmadik lépésben feltárulkozik AIN SOPH AUR a határtalan mindent betöltő fény birtokosa. Isten nevét ők sosem írják le, vagy mondják ki, mely 72 szótagból és 216 betűből áll. Helyette a JHVH betűkapcsolatot használják, melyet Tetragrammaton-nak, Adonáj-nak, Shem ha-Mephorash-nak (Shemhamphorasch) hívnak. A Jahve és Jehova kiejtése a Tetragrammaton-nak Sátán_1.jpginkább a keresztény kultúrkörben terjedt el egy 16. századi tévedés miatt. A világban minden csakis egymás ellentétpárjaként értelmezhető, ezért van az, hogy az Egy, aki teremtette az Univerzumot, értelmezhetetlen volna az ő negatív kivetülése nélkül. Világosság – sötétség, szépség - csúnyaság, jó – rossz, szeretet – gyűlölet, boldogság – boldogtalanság stb. Az elménk számára az teszi lehetővé a dolgok megértését, ha annak az ellentétpárját is megteremtette Isten. Ezért teremtette az Úr a Sátánt. Sátán Isten földi helytartója, ennek a naprendszernek és planétának az ura. Ő az isteni akarat egyik megnyilvánulása, aki a bűnbeesés miatt bünteti az emberiséget. Ez a magyarázat arra, hogy miért is ennyire szenvedésekkel teli a földi élet. Az ő kezében van népek, országok és birodalmak sorsa. Következésképpen a bukott angyalt: Sátánt, azaz Lucifert kell imádni. Sátánt nem kifejezetten 1 entitásnak tartják, sokkal inkább szellemek összességének, melyet több név és megjelenési forma alatt tisztelnek, úgymint: Moloch, Beliál, Leviatán, Belzebub, Azazel, Lucifer, Baál, stb. A Kabbala több beavatási szintet tartalmaz. A bölcsek nem Isten létét tagadják, hanem úgy gondolják, hogy úgy szolgálják a legjobban Őt, ha az általa teremtett Sátánt segítik. Egy bizonyos fok elérése után azt is tanítják, hogy az egész világ csupán illúzió, elménk egy kivetülése, és valójában az isteni tudaton kívül nincs semmi más. Ebben az értelemben véve tehát a Sátán sem létezik. A zsidó vezetők szerint a Kabbala egy nagyon veszélyes eszköz, melyet csupán néhány kiválasztott tanulmányozhatott mindig is a történelmük folyamán.

Ennek a hitrendszernek fontos felvetése, hogy az egyén nem rendelkezik valódi szabad akarattal, csupán azt hiszi, hogy van választási lehetősége élete folyamán. Viselkedése előre meghatározott Isten, a nevelés, az oktatás, a hagyományok, a genetikai tulajdonságok alapján, így lényegében előre programozott az összes döntése. Az igazi szabad akaratot a Kabbala tanulmányozásával lehet birtokolni, amikor a lélek eléri a „szívben lévő pont”-ot, ezáltal egy magasabb dimenzióból fogja szemlélni a Mindenséget. Egyes tanítók szerint ez sem a valódi szabad akarat, a tanítvány csupán egy felsőbb szférába való betekintéssel más megvilágításban fogja látni a világ eseményeit. Ez a filozófia pontosan emiatt igen veszélyes, hiszen ha valaki azt gondolja, hogy minden cselekedete egy felsőbb erő utasítására történik, hogy lehetne bármiben is bűnös? Hiszen nem ő teszi azt, hanem hite szerint Isten akarata érvényesül rajta keresztül.

A bölcsek által a tömegnek tanított judaizmussal ellentétben - mely csak érintőlegesen foglalkozik a halál utáni élettel - a kabbalisták hisznek a lélekvándorlásban, és számos rokon vonás mutatható ki ebben a filozófiai rendszerben a keleti filozófiákkal. Ennek az az oka, hogy a keleti filozófiák is a minket megelőző globális civilizáció filozófiai rendszeréből táplálkoztak, bár ők véleményem szerint kevésbé veszítettek annak értékéből. Emiatt a zsidó elit titkos társaságai nagymértékű kutatásokba kezdtek ebben az irányban is, hogy minél jobban rekonstruálni tudják a Kabbalát. Úgy tartják, hogy a teremtés folyamán a lelkek millió és millió részre szakadtak szét, melyeknek folyamatos fejlődési szakaszokon kell átesniük annak érdekében, hogy végül Istenné válhassanak, egyek lehessenek Istennel. Ez a fejlődési folyamat a lélek egójának a növekedésére épít, így az egoizmus áll a középpontjában, melyet a lelkek a fejlődésük végén fognak levetni magukról. Az Univerzum történetének vége az lesz, amikor az összes lélek eléri azt a fejlődési állapotot, hogy visszatér a forrásához, azaz Istenhez. Ekkor Ő felemeli magához a bukott angyalokat, és ennek a világnak a története véget ér.

Az emberi lélek 3 elemre oszlik: Nefesh, Ruach, Neshamah. A Nefesh az alsó rész vagy állati rész, melyről a születés gondoskodik. Ez hivatott a vágyakat és ösztönöket irányítani. Elképzeléseik szerint a nem-zsidók csupán ezzel rendelkeznek. A további két részt lelki fejlődés útján lehet elérni. A második rész a Ruach, a középső lélek, ami az erkölcsi magatartást hivatott felügyelni, és segít megkülönböztetni a jót a rossztól. A harmadik rész a Neshamah a magasabb lélek vagy a szuper-lélek, ami magasabb rendű az összes életformától. Ez összefügg az értelemmel, és megengedi, hogy az embernek tudomása legyen Isten létezéséről és egyéniségéről. Egyes kabbalisták szerint további szintek is elérhetőek, melyek lényegében az embert isteni magasságokba emelik. Isten két fejlődési utat kínál fel a léleknek: a „fény”, ill. a „szenvedés útját”. A zsidó bölcsek évezredekkel ezelőtt a szenvedés útját választották népük számára, mely a negatív megtapasztalások által fejleszt. Többek közt emiatt sem tudják értelmezni a feltétel nélküli szeretetet, csak afelé viszonyulnak szeretettel, aki azt az ő szemszögükből megérdemli. Napjainkban azt tanítják, hogy az emberiség újra választás előtt áll, és eldönthetjük, melyik úton fog tovább haladni a fejlődésünk. Vagy a Kabbala tanításait követjük, és rálépünk a fény útjára, vagy maradunk a szenvedés útján.

Ez a gondolkodásmód két részre osztható: egy elméleti és egy gyakorlati ágra. Előbbi főleg a kabbalista tudás rendszerezésével foglalkozik, míg utóbbi ezen ismereteknek az alkalmazásával különféle rituálék segítségével. Mivel a Kabbala metafizikailag értelmezi a világegyetemünket, ezért a lelki fejlődés kulcsa a spiritualitásban rejlik. Különféle mágikus, ezoterikus praktikákkal lehet ezt mindinkább elsajátítani, meggyorsítani. Többféle mágikus iskolát különböztetnek meg: káosz mágiát, szimpatetikus mágiát, szexuál mágiát stb. A spirituális képességek eléréséhez szükséges a hatodik A harmadik szem_1.jpgérzék kifejlesztése, melyet az úgynevezett „harmadik szem” jelképez. Lényeges elem a szexualitás és a szex fontosságának hangsúlyozása. Több módszer segítségével vizsgálják a számok és betűk kapcsolatát, ugyanis a bölcsek szerint a legmélyebb tanítások a héber iratokba kódolva találhatóak. Nagyon fontos a numerológia (számmisztika), az asztronómia (csillagászat), az asztrológia (csillagjóslás), a különböző mantrák, tantrák és csakrák ismerete. Véleményük szerint, melyben aligha tévednek, a számok uralják a Mindenséget, és ennek megfelelő felhasználásával hatalomra lehet szert tenni. Ez az oka annak, hogy miért van a zsidó elit között annyi kiválóság a fizika és a matematika területén. Ezért képesek jelenkorunkban is a pénzrendszert ilyen rendkívül kifinomult és ravasz módon irányítani, mert olyan tudás birtokában vannak, mellyel egy hétköznapi ember nem rendelkezik. Eme eszmerendszerben a legérdekesebb dolognak az bizonyul, hogy az anyagi világról egyes több ezer éves tanításokat a modern fizika igazolni látszik.

E filozófia egyik alapfelvetése az, hogy a spirituális bölcsesség 32 lépcső bejárásával érhető el, melyet számok és A kabbalista Életfa_1.jpgbetűk jelölnek. 10 Szefira és 22 ösvény adja az Életfáját. A Szefirák Isten 10 kisugárzása és jellemzője, melyek segítségével folyamatosan fenntartja az univerzum létét. Számokat rendeltek hozzájuk, melyek a következők: 1. Keter (Korona), 2. Chochmah (Bölcsesség), 3. Binah (Megértés), 4. Chesed (Kegyelem, Szeretet), 5. Gevurah (Hatalom, Szigorúság, Erő), 6. Rachamim vagy Tiphereth (Szépség), 7. Natzach (Győzelem), 8. Hod (Fenség), 9. Yesod (Alapítás), 10. Malkuth (Királyság), a 11. a Da’at (Tudás) lenne, de ez saját magában egyesíti az összes Szefirát, ezért nem jelölik külön számmal. Valójában tehát 11+22 ösvény adná az Élet Fáját, ami együttesen 33-at eredményez. A 22 ösvényre rávetíthetők a héber ábécé betűi és a tarot 22 Nagy Arkánuma. Az Istennel eggyé válás fokozatosan, életről-életre valósul meg ezeknek a létráknak a megmászásával. Az Életfa valójában egy több dimenziós fraktálforma, ugyanis az egyes Szefirákon belül újabb világok bontakoznak ki. A kabbalista teremtéstörténet közvetlenül kapcsolódik az Életfához, melyet majd egy későbbi alkalommal részletesen kifejtek.

A zsidó elit ideológiájával kapcsolatban van egy kulcspont, amit meg kell, hogy említsek, bár egyelőre csak érintőlegesen, hiszen ez egy nagyon összetett téma, leginkább a gyökerét tekintve. A világ számos ősi kultúrájában (az egyiptomiaknál, indiánoknál, a skandinávoknál, az indiaiaknál, az ókori görögöknél és rómaiaknál stb.) megjelenik az a gondolat, hogy az emberiség élete több ezeréves világkorszakokon keresztül ciklikusan ismétlődik. Ezek a következőek: aranykor, ezüstkor, bronzkor vagy érckor, vaskor. Az aranykorban minden tökéletes: az emberek lelke szeretettel és tisztelettel teli, nincs szükség törvényekre, nincs háború, pénz, irigység, kapzsiság, és teljes a harmónia a természettel. Ez egy tökéletes társadalmi állapot, egyfajta utópia. Ahogy haladunk előre a világkorszakokon, úgy figyelhető meg egy folyamatos alászállás ebből a paradicsomi létből, az egyének végletekig történő degenerálódása révén. Az ezüst-, bronz- és vaskorban már fokozatosan megjelent a kard és törvény ideje, igaz, az eszközeink és találmányaink fejlődtek, de az egyének spirituális képességei és lelkisége egyre mélyebb szintre süllyedt. Ebből a nézőpontból nézve tehát az emberiség visszafele fejlődik Joachim Wtewael - The Golden Age (Az Aranykor)_1.jpgegészen napjainkig. Jelenleg a vaskorban élünk, és a kabbalisták szent küldetésüknek azt tartják, hogy visszavezessék a világ népeit az aranykorba egy messiás segítségével. Az egyes világkorszakok közötti átfordulás nem máról-holnapra történik, hanem egy lassú átmenet figyelhető meg közöttük. A háttérhatalom ezt a váltást a 2012. december 21-ei dátumhoz rögzítette (bár a modern kabbalisták ezt először az 1995-ös dátumhoz horgonyozták le, melynek okát most nem fejtegetem). Gondolom, kezditek már sejteni, hogy ez az egész világvége hisztéria mennyire tudatosan irányított volt a világmédián keresztül. Ennek segítségével programozták a globális tudatot (az összes ember elméjét) egy új világkorszakba, egy Új Világrendbe való átlépésre. Az előző világkorszak (a vaskor) szimbolikusan lezárult (világvége), hogy fokozatosan átadja a helyét csillagászatilag, vallásfilozófiailag, politikailag egy újnak: az aranykornak. Ez lassú átmenettel fog kiépülni, és meg fogjátok látni, mennyire nyoma sem lesz a beígért „Kánaánnak”, aranykornak és utópiának. Helyette egy világméretű diktatúra, egy totális kamat- és gondolatrabszolga-tartó rendszer, egy disztópia fog lépésről-lépésre testet ölteni. Nagyon úgy fest, hogy a világkorszakokban való gondolkodás a minket megelőző globális piramisépítő civilizáció szellemi hagyatéka, melyet valami oknál fogva a zsidó elit belehelyezett a világhódító stratégiájába. Az aranykor mézesmadzagával a háttérhatalom vezetői a titkos társaságaikat is manipulálják azért, hogy a tagok számára a cél szentesítse az eszközt. Az is meg lehet, hogy a zsidó szellemi elitet is felhasználja egy náluk magasabb szinteken lévő kör, akik talán az egész emberiség történelmének az alakulását jó előre megtervezték, hogy egy nap visszatérhessünk egy valódi aranykorba. Persze ezen utóbbi gondolat csak az én agyszüleményem, nem kell komolyan venni. Azt viszont meg fogjátok idővel látni, hogy sokkal hatalmasabb erők tevékenykednek a világban, mint amit mi emberi elmével fel tudnánk fogni.

Három fő mű adja a gerincét a Kabbalának: a Széfer Jecirá (Az alkotás könyve), a Széfer Hazóhár vagy Zóhár (A ragyogás könyve) és a Széfer Habahír (A világosság könyve). Emellett egyes tanítók autentikus írásai is nagy tiszteletnek örvendenek: Báál HáSzulám, Akiba rabbi, Azariel ben Menachem stb. A Kabbala filozófiája adja a zsidó elit összes titkos társaságának a központi ideológiáját, beavatási szintjeit és szimbólumait is. Az előző bejegyzésemben említett Templomos Lovagrend felső vezetése is ezt a világnézetet tudta magáénak. Ők egy Baphomet nevű bálványt imádtak, aki nyilvánvalóan azonos Molochal. Erről tanúvallomásaik folyamán egyöntetűen számoltak be a szervezet feloszlatásakor, Baphomet_1.jpgmely beismerések nem csupán a koncepciós eljárásnak voltak köszönhetőek. A Baphomet elnevezés egy kód, amit Eliphas Lévi okkultista író és mágus a latin TEMpli Omnium Hominum Pacis ABhas, vagyis „az isteni béke temploma az emberek között” kifejezésből származtatott, mely Salamon templomára utal. TEM+O+H+P+AB visszafele olvasva adja ki ennek az entitásnak a nevét. Számos további társaság és szervezet vezérlő világnézetévé  vált  a Kabbala, melyek a színfalak mögött meghatározták a világtörténelem alakulását: a Rózsakeresztesek, szabadkőművesek, illuminátusok, Teozófiai Társulat, Arany Hajnal Hermetikus Rend, Bohemian Grove,  a „New Age” vallások, Anton Szandor LaVey által alapított Sátán Egyháza stb. Ezen utóbbi a sátánizmus egy olyanfajta változatát terjeszti, mely lényeges elemeiben le van egyszerűsítve a Kabbalához képest, ami miatt kiválóan alkalmas a globális elit új exoterikus tanításainak közvetítésére birodalmuk népei felé. Napjainkban egyre népszerűbbé kezdenek válni a különféle spirituális, ezoterikus, „korszakváltást” hirdető műsorok és könyvek, melyeken keresztül fokozatosan hozzák az emberekhez egyre közelebb ezt a filozófiarendszert. Ezt mindig pozitív köntösbe öltöztetik annak érdekében, hogy könnyebben megfoghassák vele a tömegeket. Helena Blavatsky - aki a legfőbb alapítója volt a Teozófiai Társulatnak - 1888-ban publikált könyve a „Titkos Tanítás” által szeretnék nektek egy hosszabb betekintést nyújtani abba, hogy mit is gondolnak az okkultisták a Sátánról. Az ő könyvei hatalmas hatással voltak többek között a német nemzetiszocializmus felső vezetésére is.

„A »Sátánról« szóló igazi ezoterikus felfogás, az egész antik világ filozófiájának erről a tárgyról alkotott véleménye nagyszerűen bontakozik ki Dr. Anna Kingsford: »Perfect Way« című könyve második kiadásában közölt »A Sátán titka« címet viselő függelékben. Az intelligens olvasónak nem nyújthatnánk ennél jobb és világosabb utalást az igazságra, s ezért itt meglehetős részletesen idézünk belőle:

»1. És a hetedik napon (a Hinduk hetedik teremtése) egy hatalmas Angyal távozott Isten jelenlétéből, haragvón és pusztítón, Isten pedig uralma alá adta a legkülső szférát.

2. Az Örökkévalóság létrehozta az Időt, e Határtalan megszülte a Határt, a Létezés leszállt a nemzésbe.

4. Nincs az Istenek között hozzá hasonló, kezébe vannak a világok királyságai, hatalma és dicsősége:

5. Trónusok és birodalmak, a királyok dinasztiái a népek bukása, az egyházak születése és az Idő győzelmei.«

Mert, amint a Hermészben halljuk: Sátán a Király Templomának ajtónállója, ő áll Salamon oszlopcsarnokában, ő tartja a Szentély Kulcsait, hogy senki be ne léphessen, csak a Felkent, Hermész titkának beavatottja. (20. és 21. vers)

Ezek az inspiráló és méltóságos versek az ősi egyiptomiaknál és az antik világ minden más civilizált népénél a Logosz teremtő és alkotó Világosságára vonatkoztak (az örök-megnyilvánulatlan Princípium – Ain Soph, Parabrahman, Zeruana Akerne vagy Határtalan Idő, másként Kâla – elsődleges, Hórusz, Brahmâ, Ahura-Mazda, stb. néven ismert megnyilatkozására), de a Kabbalában ez az értelem ma már eltorzult. A »Felkent«, aki ismeri Hermész vagy Buddha (Bölcsesség) titkait és misztériumait, s aki egyedül bírja a »Szentély Kulcsait« (a Szentély a Természet Méhe, Helena Blavatsky és Henry Steel Olcott_1.jpgamelyet meg kell termékenyíteni, és az egész Kozmoszt tevékeny létre és életre ébreszteni), a zsidóknál Jehova, a »Nemzés Istene« lett a lunáris hegyen, vagyis a Sínai-hegyen (Hold = Sin). A »Szentélyből« a »Szentek Szentje« lett, a titkot antropomorfizálták és fallicizálták, lerántva azt az anyagba. Ezért kellett a »Bölcsesség Sárkányából« a Genezisben Kígyót formálni, s a tudatos Istenből, akinek azért volt szüksége a testre, hogy túlságosan szubjektív istenségét abba öltöztesse, Sátánt alkotni. Viszont a »Szellem számlálhatatlan testet öltései« és a »vágy áramának szüntelen lüktetése« már a karmikus és ciklikus újraszületési tanunkra vonatkozik és az Eroszra, de nem a fiziológiai szerelem későbbi istenére, hanem arra az isteni vágyra, amely az istenekben és általában az egész természetben teremteni, és lényeknek életet adni törekszik. Ezt pedig az egyetlen »sötét« (mert láthatatlan és felfoghatatlan) LÁNG sugarai csak az anyagba való leszállásukkal hozhatják létre.

Ezért, amint a XV. Függelékben olvasható:

»12. Isten sok nevet adott neki (a Sátánnak), a titkos és rettenetes misztérium neveket.

13. Az Ellenfél (nevet), mivel az anyag szemben áll a Szellemmel, és az Idő még az Úr szentjeit is bevádolja.

28, 29, 30. Féljetek tőle, és ne vétkezzetek; remegve mondjátok nevét… Mert Sátán az Isteni Igazság (Karma) kiosztója; a mérleg és a kard hordozója… Súly, Mérték és Szám az ő gondjaira vannak bízva.«

Hasonlítsuk össze ezt az utolsó mondatot Al Chazari Könyvében a rabbi szavaival, amikor a Kabbalát magyarázza a Hercegnek, s akkor látni fogjuk, hogy a Sepher Jezirah-ban a Súly és Mérték és Szám a Sephiroth (a három Sephrim vagy szám, sifre) sajátossága, magában foglalván a teljes 10-es gyűjtőszámot; a Sephiroth pedig a kollektív Adam Kadmon, az »Égi Ember« vagy a Logosz. Az ősi gondolkodásban tehát a Sátán és a Felkent azonos volt.

»33. Ezért Sátán az Isten minisztere, a Hádész hét lakának ura, a Megnyilvánult Világok Angyala.«

A hét lak a hinduk hét Lokája a Földön, vagyis a Saptaloka. Mert Hádész vagyis az Illúzió Limbója, amely a teológia szerint a Pokollal határos terület, egyszerűen a mi glóbuszunk, a Föld, s ezért hívják a Sátánt a »megnyilvánult Világok Angyalának«.

»A Sátán a mi planétánk Istene és az egyedüli Isten«, természetesen az aljasság és gonoszság fogalmának teljes kizárásával. Mert ő egy a Logosszal. A mikrokozmikus (isteni) fejlődés rendjében az első és a »legöregebb isten« Szaturnusz (Sátán) a makrokozmikus emanáció rendjében (asztronómiailag) a hetedik és az utolsó, lévén ő a kerülete annak a birodalomnak, amelynek Phoebus (bölcsesség, vagy másként a Bölcsesség Fénye, a Nap) a középpontja. A gnosztikusoknak igazuk volt, amikor a zsidó Istent »az anyag angyalának« nevezték, aki (tudatos) életet lehelt Ádámba, s akinek a bolygója a Szaturnusz.

»34. És Isten övet kötött derekára (a Szaturnusz gyűrűit), és az öv neve Halál. Az antropogóniában ez az »öv« az emberi test és két alacsonyabb princípiuma. Ez a három meghal, de a belső ember halhatatlan. Most pedig közeledünk a »Sátán Titkához«.

37, 38, 39. ... Csak reá (Sátánra) hárul a nemzés szégyene. Elvesztette szűzi állapotát (miként a Kumâra az inkarnálódás következtében): feltárva égi titkokat, rabságba esett. Kötelékkel és korláttal zár be minden dolgot...

42, 43, 44. Istennek iker hadserege van: az égben Mihály seregei, s a mélységben (a megnyilvánult világban) a Sátán légiói. Mindketten az Atya miniszterei, betöltvén az isteni Igét. Ezért:

55. Szent és tisztelendő az Isten Sabbath-ja, áldott és megszentelt a Hádész Angyalának (Sátánnak) neve. Mert:

41. A Sátán dicsősége az Úr árnyéka (Isten a megnyilvánult világban), a Sátán trónusa Adonai (az egész Kozmosz) zsámolya.«

Amikor tehát az egyház kiátkozza a Sátánt, Isten kozmikus tükörképét átkozza. Átkozza az anyagban, vagyis az objektíven megnyilvánult Istent. Istent átkozza, vagyis a soha fel nem fogható Bölcsességet, amely a Fényben és Árnyékban, a Természetben mutatkozó Jó és Rossz aspektusban, vagyis az Ember korlátozott értelmének egyedül érthető módján tárja fel magát.

Ilyen tehát az igazi filozófus és metafizikus interpretációja Samaelnek vagy Sátánnak, a Kabbalában szereplő ellenfélnek. S ugyanezek a tanok, ugyanez a szellem megtalálható minden régi vallás allegorikus ábrázolásaiban. Ez a filozófus szemlélet nem áll ellentétben a vele kapcsolatos történelmi feljegyzésekkel. Azt mondjuk »történelmi«, mert a tradíció magját díszítő allegóriák és mítoszok nem fedhetik el, hogy ez a mag valóságos eseményeket rejt magában. Így például a Kabbala, amikor elismétli bolygónk és a fajok fejlődésének időtlen, időkből származó egyetemes történetét, ezt a Bibliát képező feljegyzések legendás formájában mutatja be. Magát a történelmi alapot – jóllehet tökéletlen formában – most könyvünk lapjain kínáljuk föl úgy, ahogy azt a keleti Titkos Tanításból kaptuk. Kitűnt tehát, hogy a Genezis Kígyójának allegóriai és szimbolikus jelentése: a »Bölcsesség Fiai« – vagyis a magasabb szférák angyalai, jóllehet ők is mind a Sátán, vagyis az Anyag birodalmához tartoznak – akik az Ég misztériumait tárják fel az emberek előtt. Az is kitűnt, hogy a hindu, görög, kaldeus és zsidó Panteonok u. n. mítoszai mind tényeken és igazságokon alapulnak. A Genezis óriásai pedig Lanka történelmi Atlanteánjai és a görög Titánok.

Még emlékszünk reá, hogy Tróját valamikor mítosznak, Homéroszt nem létező személynek tartották, azt is tagadták, hogy Herculaneum és Pompei tényleges városok lettek volna, mindezeket a dolgokat mesés legendáknak tartván. Schliemann azonban bebizonyította, hogy Trója valóban létezett, Herculaneumot és Pompeit pedig századokon át takarta a Vezúv lávája, míg kiásva felszínre nem kerültek. Hogy mennyi sok mesének tartott város és hely várja a feltárást, mennyi mitikusnak vélt személyiségről fog egy napon bebizonyosodni, hogy valóságos történelmi szereplő volt, azt csak azok tudnák megmondani, akik az asztrális fényben olvassák a Sors végzéseit.”/4/

A témához kapcsolódóan szeretném ajánlani nektek Dr. Michael Laitman néhány rövidebb előadását, aki a Bnéj Baruch Oktatás és Kutató Intézet alapítója és elnöke, amely az autentikus Kabbala tanításával és terjesztésével Dr. Michael Laitman_2.jpgfoglalkozik. Ő maga ontológia professzor, a filozófia és Kabbala doktora, illetve MSc fokozattal rendelkezik bio-kibernetikából. Ezekben a videókban főleg a Kabbala alapjaival ismerteti meg az azok iránt érdeklődőket. Jelenleg nem szeretnék belemenni abba, én hogyan értelmezem metafizikailag a Világegyetemet, miben értek vele egyet, és miben nem. Érdemes meghallgatni, meg fogjátok látni nem egy hétköznapi filozófia ez. Van természetesen számos pozitív tanítás is eme bölcseletben, főleg ezek segítségével szokták az embereket behálózni. Én inkább azokat osztottam meg, melyek némileg érintik az én fejtegetéseimet is.

A másik videó egy a tv-ben régebben leadott Vodafone reklámmal kapcsolatos, melyben az ismert műsorvezető Sebestyén Balázs szerepel. Sajnos emberi tudatlanságból kifolyóan ezt a felvilágosító filmet nagyon sokan nem vették komolyan, így kigúnyolták. Aki járatlan a témában, viccnek gondolta az egészet, melyben az az igazán vicces, hogy ez sajnos nem vicc! A fórumokon a készítő általuk vélt lelki szegénységét hangoztatták, holott ő csupán olyan összefüggéseket próbált megismertetni másokkal, melyek az ilyen irányú tudás egyik mélyebb szintjén találhatóak. Ezért is tart a világ ott, ahol tart, majdcsak túljutunk ezen. Persze szerencsére voltak sokan, akikben ennek hatására kérdések ébredtek. Ti már tudjátok előző bejegyzéseim alapján, hogy a média maximális mértékig irányított, és még a reklámokat is a háttérhatalom óriáscégei készítik. Emiatt időnként előfordul, hogy ezeken keresztül olyan szimbolikus üzenetet közvetítenek a beavatottak számára, amit csak ők és néhány lelkes kutató tud értelmezni. Nem is igazán üzenet ez, mint inkább egyfajta tisztelgés a szellemi munkájuk nagysága előtt. A reklám jelképesen a Bibliában található Jelenések Könyvének történetét dolgozza fel az abban szereplő „Antikrisztus” trónra lépéséig. Nem az a lényeg, hogy mit látunk bele egy reklámba. Természetes, hogy mindenki mást, ugyanis a tudás tekintetében senki sincs azonos szinten. Sokkal inkább az a fontos, hogy némi okkult műveltség birtokában, tudva mindazt a háttérhatalomról, amit eddig fejtegettem nektek, képesek vagyunk-e megérteni, mit is jelenthet mindez a reklámot megrendelő számára. A felhasznált szereplőknek természetesen nem kell tisztában lenniük mindezen dolgok hátteréről, ők csupán eljátsszák, ami a rendező elvárása. Habár Balázs nagyon úgy fest, hogy mögé lát mindennek, mivel saját bevallása szerint ő egy spirituális társaság tagja, melyben különböző beavatási szinteket lehet elérni. A vele készült interjút is megosztom veletek, mely a szóban forgó reklám előtt készült. Ha azt gondoljátok ez egy egyedi elszigetelt eset, mely akár a véletlennek is betudható, maradjatok a továbbiakban is velem, be fogom nektek bizonyítani, hogy egyáltalán nem az. Aki lelkes, és szeretne magától is ráébredni bizonyos összefüggésekre, azoknak ajánlom a következő klipeket, melyeknél a szövegek értelmezése is kulcsfontosságú: Rihanna: Umbrella, Ke$ha: Die Young, Lady Gaga: Born This Way. Meg fogjátok hamar érteni, hogy a zeneipar is teljes mértékben felülről irányított. A világsztárokat is futószalagon hozzák elénk és teszik őket világhírűvé, hogy a Kabbala ideológiájához fokozatosan egyre közelebb helyezzék a világ társadalmait.

Továbbá ajánlanám egy volt magas fokú zsidó beavatott - vélhetőleg jelenleg is az - fejtegetését a Moloch-kultusz, az emberáldozatok, a Kabbala, a zsidó elit és a Halloween kapcsolatáról, mely a sátánisták legjelentősebb ünnepe. Ez sajnos angol nyelvű, de ne keseredjen el, aki nem érti meg, hiszen fogok még ezzel a videóval foglalkozni egy későbbi alkalommal.

 

Ajánlott videók

 

Idézetek jegyzéke

 

Felhasznált irodalom