Leírás

A naplóm a globalisták által megálmodott Új Világrendről, a „New World Order”-ről szól, ami egy szűk társadalmi elit közös víziója egy olyan világméretű rendszerről, aminek segítségével globális politikai-, gazdasági-, jogi- és rendőrállami diktatúrát gyakorolhatnának bolygónk teljes lakossága felett.

Szerzői jog

Az írásaim, gondolataim szabadon terjeszthetőek és felhasználhatóak, de csak és kizárólag http://nemadjukfel.blog.hu/ forrásmegjelöléssel. 

Figyelem!

Ha először jársz az oldalamon, feltétlenül az elején kezd el olvasni! A bejegyzéseket beszámoztam, és egy tudatos logikai fonál szerint építettem fel őket. A legfrissebb írásaim felülre kerülnek, így az olvasást alul kell elkezdened. Nyerj betekintést a hatalom színfalak mögött zajló világába, hogy megértsd azokat a folyamatokat, amik a te életedre nézve is jelentős kihatásokkal vannak!

Kapcsolat

A régi címem már használaton kívül van! Az új címem, amire a leveleiteket várom:

azujvilagrendfelemelkedese@gmail.com

Részletek a naplómból

„Már itt szeretném határozottan kijelenteni, hogy minden nemzet népét és politikai, vallási vezető elitjét külön kell egymástól választani. Amit az elit akar, nem biztos, hogy tudja a nép, és egyáltalán akarja-e ezt, mely természetesen az elitet soha sem érdekelte. Az elit vezet, a nép öntudatlanul lohol az ő célkitűzéseik után. Azt hiszem, ez mindenkinek ismerős a magyar történelem bizonyos időszakaiból, amikor adott uralkodó családok nem a nemzet, hanem saját érdekeiket helyezték előtérbe. Ezért a törekevésért nem lehet felelőssé tenni egy egész népet!”

„A legtöbb kutató a zsidó nép beavatott vezető rétegét a következő kifejezésekkel illeti megkülönböztetésül az egyszerű zsidó nép tagjaitól: zsidó elit, zsidó arisztokrata, nemzetközi zsidó, zsidó bölcs, szabadkőműves zsidó, illuminátus zsidó, stb. Ezeket a kifejezéseket én is használni fogom a továbbiakban, így szeretném egyértelműsíteni: amikor ezeket használom, nem a teljes zsidó népről beszélek, hanem annak csupán egy szűk csoportjáról. Épp emiatt teljesen értelmetlen volna bármilyen hétköznapi zsidó embernek sértve éreznie magát, hiszen nem róla beszélek. Sokkal inkább beszélek egy olyan problémáról, ami az ő szemüket is felnyithatja, és felismerhetik a több ezer éves üldöztetésük valódi okait.”

„Szeretném mindenkivel megértetni: a naplóm nem zsidógyűlölet szításának céljából jött létre, ettől határozottan elzárkózom! Eleve nem vezérel gyűlölet senki iránt, még azok iránt sem, akik az árnyékkormány trónján ülnek. Én sokkal inkább látom ezt a globális problémát az egész emberiség válságának, semmint a jelenleg regnáló vezetés puszta önzésének. Valójában a jelenlegi globalista világbirodalmat és a vezetést az emberiség termelte ki önmagából, több ezer év folyamatos háborúskodásainak eredményeként.”

„Észrevételeiteket azujvilagrendfelemelkedese@gmail.com címre juttathatjátok el. Nagyon szívesen veszem bármilyen meglátásotokat, ellenvéleményeteket és az esetleges tévedéseimre való rámutatást is. Egy valamire kérlek benneteket: maradjatok gyűlöletmentesek. Nem csak a zsidógyűlölet szítóinak a leveleivel nem fogok törődni, de olyan zsidó származású fundamentalistákéival sem, akik vallási fanatizmustól elvakulva támadják a meglátásaimat. Ezt leszámítva nagyon szívesen várom zsidók és nem zsidók leveleit is. Amit még fontosnak tartok, hogy elmondjam: nem tartozom semmilyen mozgalomhoz, párthoz és szervezethez. Nem vagyok semmilyen vallásfelekezetnek a tagja, ugyanakkor behatóan ismerem a világ vallásait, és tanításaikból merítek, ha úgy érzem, az magasabb szellemi és lelki irányokba emelhet. Legközelebb hozzám a keresztény és a buddhista világszemlélet áll, bár nem vagyok kifejezetten elkötelezve egyik felé sem. Nem vagyok nemzetiszocialista, fasiszta, rasszista, antiszemita, és nem lesz célom a későbbiekben sem semmilyen ilyen jellegű ideológia terjesztése a naplómban. Ezeket a világnézeteket legfeljebb tárgyilagosan fogom bemutatni, amennyiben kapcsolódni fognak bizonyos történelmi időszakokhoz. Ezek nem csak, hogy idegenek Európa hagyományaitól, de paradox módon ugyanabban az ideológiában gyökereznek, ami ellen meghatározzák önmagukat. Ezt kevesen tudják, értik, vagy akarják észrevenni. Engem csupán az Új Világrend hatalmi struktúrájának legmélyebb szintű megértése motivál, és ennek bemutatása hiteles források segítségével.”

„Felmerülhet bennetek az a kérdés is, hogy miként lehetséges az, hogy e blog írója ilyen szinten képes mögé látni a folyamatoknak? Miként is lehetséges, hogy felismeri, ha okkult filozófiával találkozik? Azt hiszem, túl nagy titkot nem árulok el, ha felfedem: magam is okkultista vagyok. Viszont egy olyan okkultista, aki nem tagja semmilyen titkos társaságnak, azokkal kapcsolatot nem tartok, én sokkal inkább kívülről szemlélem a világ folyamatait. Az okkult filozófia teljes tartalmával sem érzem magam azonosnak, aminek egyébként is számos irányzata van, de mégis nagymértékben áll hozzám közel a világértelmezése. Az elit számos célkitűzését elvetem, bizonyosakat támogatok.”

3. A globalisták célja: az Új Világrend megteremtése

2012.02.29. 19:24 Az Új Világrend felemelkedése

Az írás eredeti helye: http://nemadjukfel.blog.hu/ 

Csaknem az egész világ el van adósodva, nem csak az államok, de a háztartások nagy többsége is. A Föld majd összes állama megszakítások nélkül államadósságokat fizet a világbankoknak, mely adósságterhek ennek ellenére nőttön-nőnek. Ezek az intézmények modern kori kamatrabszolgaságba taszították a Föld államait, ezáltal az embereket, és olyan pénzszivattyúkat működtetnek, amik a gazdaságokból óriási pénzeket vonnak el. A globális pénzrendszerünk mesterségesen mozdítja elő a pénz elértéktelenedését, az inflációt és a munkanélküliséget is. A világbankok mögött a pénz urai állnak, akik drótokon rángatják az emberiséget egy nekik kedvező irányba. A tömegek elszegényedésének egyik fő oka a globális és helyi bankrendszer.

Állítólag maga Mayer Amschel Rothschild, a nemzetközi Rothschild bankárcsalád alapítója, vélekedett a következőképp: „Adjátok át nekem az irányítást egy nemzet pénze felett, és nem érdekel, ki írja a törvényeiket.” /1/ Elképzelése szerint, Mayer Amschel Rothschild_3.jpgaki a bankrendszeren keresztül uralja a pénzrendszert, jóval nagyobb hatalomra tesz szert annál, mintha a törvényhozásban ülne. A globalista elit uralja jelenkorunkban is a pénz kibocsátásának a jogát, mellyel mesterségesen tudnak pénzhiányról dönteni a világgazdaságban és az országok gazdasági életében is. Előidézhetnek mesterségesen keltett válságokat és gazdasági összeomlásokat, ugyanakkor gazdasági fellendülést és pénzügyi stabilitást is előmozdíthatnak bizonyos országokban, ha érdekeik ezt megkívánják. Élet és halál urai ezek a körök. Hogy tudták mindezt elérni? Erről későbbi írásaimban fogok értekezni, mivel ez egy összetett folyamat.

Úgy fest, hogy ezek a körök valami államok feletti hatalom részesei, kik akkora befolyással bírnak, hogy ezekből az adósságcsapdákból egyik ország sem tud kiugrani önszántából. Nyíltan senki sem mer beszélni róla, rámutatni pedig legfőképp sem arra, hogy kik lehetnek ezek a globalisták. Ez egy államok felett álló hatalom, melyet emiatt hívhatunk háttérhatalomnak is, miközben a látszólagos hatalmat a kormányok gyakorolják. Erre a háttérhatalomra próbált rámutatni Woodrow Wilson az USA 28. elnöke, amikor Az új szabadság című könyvében a következőket írta: „A politika Amerikában olyan helyzetben van, ami sajnálatos módon figyelmet igényel. A rendszert a törvényeink szerint építettük fel, ami használhatatlan, vagy legalábbis nem lehet rá számítani; ez csak azért készült, hogy a dolgok és erőfeszítések legésszerűtlenebb kiadásaival foglalkozzon. A kormány, amit az emberek számára hoztak létre, főnökök és azok munkáltatóiknak, a különleges érdekeltségeknek a kezén van. Egy láthatatlan birodalom állt fel a demokrácia alakja fölé.” /2/ Wilson elnök véleménye szerint ezek a bizonyos „különleges érdekeltségek” befolyásuk alatt tartják a kormányukat, és egy „láthatatlan birodalmat” építettek fel az USA-ban már a 20. század elején.

A pénzrendszer segítségével hatalmukban tartják az egész országot is, melyre szintén rámutatott több ponton is a könyvében: „Ezt a nagy ipari nemzetet most már a pénzhitel rendszere ellenőrzi. A hitelek nyújtása központosítva lett. Ezáltal az ország növekedése és valamennyi tevékenység ellenőrzése néhány ember kezébe ment át...” /3/ Ezek a körök nemcsak a pénzrendszert birtokolták már akkor is, hanem vagyonuk segítségével a gazdaságrendszert is. Különféle gigantikus méretű nagyvállalatokat alapítottak, melyek bekebelezték a kis- és középvállalkozásokat. Ezek monopolhelyzetbe kerültek, azaz egyeduralkodóvá váltak a piacon. Erről így vélekedett: „Nem egy, kettő, három, hanem sok megalapozott és félelmetes monopólium van az Egyesült Államokban. Nem egy, kettő, három, hanem sok törekvési terület van itt, ahova nehéz, ha csak nem lehetetlen, hogy a magánember belépjen. Korlátozott hitelünk van, korlátozott lehetőségünk, korlátozott a fejlődésünk, a legrosszabb uralom alá kerültünk, és kormányzatunk egyike a civilizált világ leginkább ellenőrzött és dominált kormányzatának – nincs többé szabad véleményű hiteles kormány, és nem számít többé a többség szavazata, a kormányunk befolyásos csoportok véleményének kényszerének megfelelően cselekszik.” /4/ Az egyik legfontosabb következtetés, amit leszűrhetünk ebből, hogy az USA demokráciája és oly sokat emlegetett szabadsága egy káprázat csupán. A valódi hatalmat a háttérhatalom gyakorolja diktatórikus módon az országában, és drótokon rángatja polgárok millióinak az életét. Véleménye szerint ezen köröknek akkora a hatalma, hogy „Az Egyesült Államok kereskedelmének és iparának még a legnagyobbjai is félnek valakitől, félnek valamitől. Tudják, hogy létezik valahol egy hatalom, amely olyan szervezett, olyan szövevényes, olyan körültekintő, olyan tökéletes, és olyan összefonódott, hogy jobban teszik, ha nem beszélnek hangosan, amikor elmarasztalólag nyilatkoznak róla.” /5/ Ezek az árnyékhatalmi körök valóban nagyon szövevényesek és összefonódottak, melyre későbbi bejegyzéseimben fogok rámutatni.

Annak érdekében, hogy megakadályozzák a monopóliumok elszaporodását, egy figyelemre méltó döntést hozott az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága 1909-ben John D. Rockefeller ellen. Rockefeller, aki a Rockefeller-dinasztia alapítója és a Standard Oil Company gigászi méretű olajnagyvállalat tulajdonosa volt, vállalatbirodalmát fel kellett, John D. Rockefeller_4.jpghogy oszlassa. „A köztársaság biztonsága érdekében elrendeljük, hogy 1911. november 15-éig a veszedelmes összeesküvést be kell fejezni.” /6/ Rockefeller úgy oldotta meg ezt az akadályt, hogy vállalatbirodalmát több részre törte szét, melynek élére szintén az ő jól megfizetett bábjai kerültek. Így ez a monopolellenes lépés semmit sem ártott a hatalmának és befolyásának. Napjainkban ezeket a monopóliumokat multinacionális nagyvállalatoknak hívják. Mivel a törvények jelenleg is tiltják a monopolhelyzetbe kerülést, ezért a globalista háttérhatalmi körök úgy hidalták át ezt a problémát, hogy több multinacionális nagyvállalatot alapítottak, melyek behálózzák mára az egész Földet. Ezek tulajdonosi szálai minden esetben ugyanazon érdekcsoportokhoz vezethetőek vissza. Így látszólag „szabad” verseny van a piacon, de a valóság az, hogy a globalisták egyeduralkodók az országok gazdasági életében. Elpusztítják a kis- és középvállalkozásokat. Amit ma magyar gazdaságnak szoktak nevezni, valójában nem több mint pár multinacionális nagyvállalat helyi telephelyeinek összessége.

Benjamin Disraeli, Anglia volt miniszterelnöke az 1848-as európai forradalmakat követően a következőket mondta: Benjamin Disraeli_4.jpg„A világot egészen mások kormányozzák, mint ahogy azok gondolják, akik nem látnak a színfalak mögé.” /7/ A globalisták döntenek emberek milliárdjainak élete felett, és elhitetik velük, hogy demokráciában élnek, miközben a hatalmat diktatórikus módon gyakorolják felettük. Az országok kormányainak nagyon behatároltak a lehetőségeik. Theodore Roosevelt az USA 26-ik elnöke 1912. augusztusi beszédében a következőket mondta: „A látható kormány mögött trónol egy láthatatlan kormány, amely nem tartozik hűséggel a népnek, és nem ismeri a felelősséget.” /8/ Ők nem azért uralkodnak, hogy a világ népeinek helyzetét előremozdítsák, hanem azért, hogy a hatalmukat kiterjeszthessék, ha kell háborúk és emberek százmillióinak a halálán keresztül. Napjainkban ezeket a köröket nem lehet felelősségre vonni, ugyanis ez a hatalmi struktúra rejtőzködő, vagyis letagadja önnön létezését. Walter Rathenau, a Rothschild család pénzügyi tanácsadója, aki az első világháborúban a császári Németország hadiiparának legfőbb irányítója, a weimari Németországban Walther Rathenau_4.jpgpedig rövid ideig külügyminiszter volt, a következőket írta a Wiener Press 1921. december 24-i számában: „Csupán háromszáz ember, aki mind személyesen ismeri egymást, határozza meg Európa sorsát. Utódaikat is maguk választják ki kíséretükből. Ezek az emberek minden szükséges eszközzel rendelkeznek ahhoz, hogy véget vessenek annak az államformának, amelyet ésszerűtlennek ítélnek.” /9/ Ez a hatalom hozta létre mind a demokrácia, mind a kommunizmus rendszerét az európai monarchiák eltávolításával, ami előmozdította hatalmuk kiteljesedését.

Ezek a pénz arisztokraták egyáltalán nem a pénzt vágyják. Úgy is mondhatnám, hogy sohasem arra vágytak igazán. Ők a világ feletti teljes és korlátlan egyeduralmat kívánják megszerezni. Ehhez a pénz megszerzése csupáncsak eszköz. Érdemes észrevenni, hogy ezek a családok megpróbálják rátenni minden hatalmi tényezőre a kezüket. Henry Kissinger, az USA volt nemzetbiztonsági főtanácsadója, majd külügyminisztere a Megújulás évei című könyvében a következőket írta a Rockefeller családról: „Mindegyik Rockefeller testvér választott magának egy szakterületet, amibe lelkesen ölte tőkéjét és energiáját: David a belpolitikába, New Yorkba és a mesterkedésekbe, Laurance a környezetbe és a tudományokba, Nelson először Latin - Amerikába, majd a nemzeti politikába és általában véve mindig is a mesterkedésekbe.” /10/ Ez a háttérhatalom mára már rettentően szerteágazó. Ők irányítják a pénzrendszert, a gazdaságrendszert, a politikarendszert, az oktatásrendszert, a gyógyszeripart, a média birodalmakat, a filmipart, a tudományos-kutatásokat stb. Háborúkról döntenek, és drótokon rángatják a világ kormányait. John F. Kennedy, az USA 35. elnöke 1961. április 27-én New Yorkban a Waldorf-Astoria Hotelben tartott beszédében a következőket mondta, hogy rámutasson minderre: „Amivel világszerte szemben állunk az egy monolitikus és könyörtelen összeesküvés, mely elsősorban titkolt eszközökkel éri el, hogy befolyásának a nagyságát megnövelje -- beszivárgással megszállás helyett, felforgatással a választások helyett, megfélemlítéssel a szabad választás helyett, gerillákkal teszik ezt este, semmint hadsereggel nappal. Ez egy rendszer, ami óriási emberi és anyagi erőforrásokat toborzott egy szorosan összefonódott, igen hatékony gépezet szerkezetében, mely katonai-, diplomáciai-, hírszerzési-, gazdasági-, tudományos- és politikai műveletekből áll.” /11/

Mindenesetre a világuralmi törekvések súlyos vádak ezen körökkel szemben, úgyhogy a legjobb, ha megvizsgáljuk, hogy vélekedik erről David Rockefeller maga, a Rockefeller bankár-dinasztia feje, a Chase Manhattan Bank elnöke az Emlékiratok című könyvében: „Egyesek képesek azt gondolni, hogy mi egy titkos összeesküvés részeként David Rockefeller_3.jpgdolgozunk az Egyesült Államok ellen, engem és családomat internacionalistának neveznek, akik a világ más részein élőkkel együtt arra szövetkeztek, hogy létrehozzunk egy integrált globális politikai és gazdasági struktúrát - ha úgy tetszik, egy egyesült világot. Ha ez a vád, akkor bűnös vagyok, és büszkén vállalom.” /12/ Aki nem vak és nem süket, észreveheti, hogy ez a világerő elkezdte hatalmát központosítani a globalizáció segítségével a 20. század folyamán, és a Föld országait egyesíteni szeretné egy világkormányzat alatt. Egy globálisan egységes pénzrendszer és fizetőeszköz felé robogunk az országhatárok felszámolása által, mely folyamat során egyre divatosabb lett világpolgárnak lenni. A globalizációnak útjában állnak a nemzetállamok és az önálló nemzeti érzések.

George H. W. Bush az USA 41. elnöke 1991. március 6-án a kongresszus előtt, az öbölháború lezárását követően a következőket mondta az eljövendő Új Világrendről: „Egészen mostanáig a világ, amit ismertünk, globálisan megosztott volt – egy világ szögesdrótokkal és betontömbökkel, ellentétekkel és hidegháborúval. Most George H. W. Bush_4.jpgláthatjuk, ahogy egy új világ feltűnik. Egy világ, aminek nagyon nagy lehetősége van egy Új Világrendre. Winston Churchill szavaival élve egy »világrend«, ami az »igazságosság és korrekt magatartásnak az alapelveire épül... melyben meg kell, hogy védd a gyengét az erőstől...« Egy világ, ahol az ENSZ felszabadult a hidegháború holtpontjától, és arra készül, hogy valóra váltsa az alapító atyáinak történelmi látomását. Egy világ, ahol a szabadság és az emberi jogok tiszteletben tartása otthonra talál az összes nemzet között.” /13/ Bolygónk fokozatosan menetel az Új Világrend felé, ami cseppet sem lesz olyan igazságos és szabad, és nem fogja tiszteletben tartani az alapvető emberi jogokat sem, mint ahogy egyébként eddig sem tette. Ez csak politikusi képmutatás, ha úgy tetszik, „választási ígéret”, amit az Új Világrend eljöveteléig számtalanszor hallani fogunk.

Ez a világerő nem köt kompromisszumokat abban, hogy mi szeretnénk-e mindezt vagy pedig nem. James Warburg, befolyásos bankár, az USA 32. elnökének, Rooseveltnek a pénzügyi tanácsadója, annak a Paul Warburgnak a fia, akinek kulcsszerepe volt az amerikai pénzrendszer magánkézbe kerülésében, a következőket mondta a washingtoni szenátus James Warburg_3.jpgkülügyi bizottsága előtt 1950. február 17-én: „Mi rendelkezünk a világkormány tervével, és el kell fogadni, ha tetszik, ha nem; erővel vagy egy megegyezés alapján.” /14/ Az Új Világrend nem választás lehetősége. Ez a rendszer egy globális világdiktatúra lesz, ahol egy szűk kör elnyomhatja az egész emberiséget, akár csak a kommunizmus legsötétebb időszakában. Arnold Toynbee, brit történelemfilozófus a London School of Economics tanára, aki a Royal Institute of International Affairs igazgatója volt 40 éven keresztül, így vélekedett az Új Világrendről: „a jövő pénzembere a világot átfogó irányítási rendszer egyik kulcsszereplője lesz, függetlenül attól, hogy visel-e valamilyen hivatalos címet vagy sem. Az üzletemberek következő nemzedékének a többsége az Új Világrend kialakításával és fenntartásával lesz elfoglalva, amely az egyetlen alternatívának tűnik a népirtással szemben.” /15/

Azért próbálom minden olvasóm számára ezeket a dolgokat a lehető legaprólékosabban, tényszerűen ismertetni, mivel hiába dugjuk a fejünket a homokba, ezek az események mindannyiunk életére súlyos kihatásokkal vannak és lesznek a közeljövőben. Mindenre fel lehet készülni, és mindent túl lehet élni, de csak akkor, ha az ember higgadt körülmények között átgondolja, hogy szeretné mindezt megtenni, és képes összefogni embertársaival, mert amikor majd el fog szabadulni a pokol - merthogy el fog - erre már nem lesz lehetőség. Sajnos a természet nem köt kompromisszumokat a túléléssel kapcsolatban, így nagy arányokban megfigyelhető, hogy nem kegyelemez a kevésbé intelligens egyedeknek. A túlélésnek alapvető kulcsa a tudásunk és ismereteink bővítése, az összefüggések meglátása.

Ezek a körök a legfőbb hatalmukat a tömegek becsaphatóságából és félrevezethetőségéből nyerik. A későbbi bejegyzéseimben először darabjaira fogom szedni a rendszert annak érdekében, hogy megérthessük, hogyan működteti ezt napjainkban egy szűkebb csoportosulás.

 

Idézetek jegyzéke