Leírás

A naplóm a globalisták által megálmodott Új Világrendről, a „New World Order”-ről szól, ami egy szűk társadalmi elit közös víziója egy olyan világméretű rendszerről, aminek segítségével globális politikai-, gazdasági-, jogi- és rendőrállami diktatúrát gyakorolhatnának bolygónk teljes lakossága felett.

Szerzői jog

Az írásaim, gondolataim szabadon terjeszthetőek és felhasználhatóak, de csak és kizárólag http://nemadjukfel.blog.hu/ forrásmegjelöléssel. 

Figyelem!

Ha először jársz az oldalamon, feltétlenül az elején kezd el olvasni! A bejegyzéseket beszámoztam, és egy tudatos logikai fonál szerint építettem fel őket. A legfrissebb írásaim felülre kerülnek, így az olvasást alul kell elkezdened. Nyerj betekintést a hatalom színfalak mögött zajló világába, hogy megértsd azokat a folyamatokat, amik a te életedre nézve is jelentős kihatásokkal vannak!

Kapcsolat

A régi címem már használaton kívül van! Az új címem, amire a leveleiteket várom:

azujvilagrendfelemelkedese@gmail.com

Részletek a naplómból

„Már itt szeretném határozottan kijelenteni, hogy minden nemzet népét és politikai, vallási vezető elitjét külön kell egymástól választani. Amit az elit akar, nem biztos, hogy tudja a nép, és egyáltalán akarja-e ezt, mely természetesen az elitet soha sem érdekelte. Az elit vezet, a nép öntudatlanul lohol az ő célkitűzéseik után. Azt hiszem, ez mindenkinek ismerős a magyar történelem bizonyos időszakaiból, amikor adott uralkodó családok nem a nemzet, hanem saját érdekeiket helyezték előtérbe. Ezért a törekevésért nem lehet felelőssé tenni egy egész népet!”

„A legtöbb kutató a zsidó nép beavatott vezető rétegét a következő kifejezésekkel illeti megkülönböztetésül az egyszerű zsidó nép tagjaitól: zsidó elit, zsidó arisztokrata, nemzetközi zsidó, zsidó bölcs, szabadkőműves zsidó, illuminátus zsidó, stb. Ezeket a kifejezéseket én is használni fogom a továbbiakban, így szeretném egyértelműsíteni: amikor ezeket használom, nem a teljes zsidó népről beszélek, hanem annak csupán egy szűk csoportjáról. Épp emiatt teljesen értelmetlen volna bármilyen hétköznapi zsidó embernek sértve éreznie magát, hiszen nem róla beszélek. Sokkal inkább beszélek egy olyan problémáról, ami az ő szemüket is felnyithatja, és felismerhetik a több ezer éves üldöztetésük valódi okait.”

„Szeretném mindenkivel megértetni: a naplóm nem zsidógyűlölet szításának céljából jött létre, ettől határozottan elzárkózom! Eleve nem vezérel gyűlölet senki iránt, még azok iránt sem, akik az árnyékkormány trónján ülnek. Én sokkal inkább látom ezt a globális problémát az egész emberiség válságának, semmint a jelenleg regnáló vezetés puszta önzésének. Valójában a jelenlegi globalista világbirodalmat és a vezetést az emberiség termelte ki önmagából, több ezer év folyamatos háborúskodásainak eredményeként.”

„Észrevételeiteket azujvilagrendfelemelkedese@gmail.com címre juttathatjátok el. Nagyon szívesen veszem bármilyen meglátásotokat, ellenvéleményeteket és az esetleges tévedéseimre való rámutatást is. Egy valamire kérlek benneteket: maradjatok gyűlöletmentesek. Nem csak a zsidógyűlölet szítóinak a leveleivel nem fogok törődni, de olyan zsidó származású fundamentalistákéival sem, akik vallási fanatizmustól elvakulva támadják a meglátásaimat. Ezt leszámítva nagyon szívesen várom zsidók és nem zsidók leveleit is. Amit még fontosnak tartok, hogy elmondjam: nem tartozom semmilyen mozgalomhoz, párthoz és szervezethez. Nem vagyok semmilyen vallásfelekezetnek a tagja, ugyanakkor behatóan ismerem a világ vallásait, és tanításaikból merítek, ha úgy érzem, az magasabb szellemi és lelki irányokba emelhet. Legközelebb hozzám a keresztény és a buddhista világszemlélet áll, bár nem vagyok kifejezetten elkötelezve egyik felé sem. Nem vagyok nemzetiszocialista, fasiszta, rasszista, antiszemita, és nem lesz célom a későbbiekben sem semmilyen ilyen jellegű ideológia terjesztése a naplómban. Ezeket a világnézeteket legfeljebb tárgyilagosan fogom bemutatni, amennyiben kapcsolódni fognak bizonyos történelmi időszakokhoz. Ezek nem csak, hogy idegenek Európa hagyományaitól, de paradox módon ugyanabban az ideológiában gyökereznek, ami ellen meghatározzák önmagukat. Ezt kevesen tudják, értik, vagy akarják észrevenni. Engem csupán az Új Világrend hatalmi struktúrájának legmélyebb szintű megértése motivál, és ennek bemutatása hiteles források segítségével.”

„Felmerülhet bennetek az a kérdés is, hogy miként lehetséges az, hogy e blog írója ilyen szinten képes mögé látni a folyamatoknak? Miként is lehetséges, hogy felismeri, ha okkult filozófiával találkozik? Azt hiszem, túl nagy titkot nem árulok el, ha felfedem: magam is okkultista vagyok. Viszont egy olyan okkultista, aki nem tagja semmilyen titkos társaságnak, azokkal kapcsolatot nem tartok, én sokkal inkább kívülről szemlélem a világ folyamatait. Az okkult filozófia teljes tartalmával sem érzem magam azonosnak, aminek egyébként is számos irányzata van, de mégis nagymértékben áll hozzám közel a világértelmezése. Az elit számos célkitűzését elvetem, bizonyosakat támogatok.”

2. Semmi sem az, aminek látszik!

2012.02.17. 14:21 Az Új Világrend felemelkedése

Az írás eredeti helye: http://nemadjukfel.blog.hu/ 

Érezhető, hogy a világ politikai eseményei egy nagyon rossz irányba tartanak, és ebből kifolyóan érezhető, hogy minden állam lakosságának egyre szegényebb életkörülmények jutnak. Legtöbb ember azt hiszi ez annak az oka, hogy hazánkat, és a világot hozzá nem értő emberek vezetik, kik még azzal sincsenek tisztában, hogyan vezessenek egy országot helyes módon. A politikusok öncélúak, és saját zsebükre dolgoznak. Ezek közhelyek, részigazságok csupán, és a háttérben ennél jóval több dolog húzódik meg. Az igazság az, ha átlagembereknek is feltűnik, hogy a folyamatok rossz irányba tartanak, ugyanez a politikusoknak is nyilvánvaló, de ők szemmel láthatóan évtizedek óta nem tesznek semmit, sőt előmozdítják ezen globális lepusztulási leejtőt. Világszerte a vezető politikai körök egyáltalán nem olyan hozzá nem értőek, mint amilyennek mutatják magukat. Minden hatalmukat az emberi tömegek öntudatlan állapotából nyerik. Érdemes észrevenni, hogy a mai magyar politikai életben a rendszerváltás óta a hatalmi elit semmit sem változott, csupán új álruhát öltött magára. Valójában a rendszer sem változott meg, csupán a vezető politikusok új módszert találtak a hatalom gyakorlására.

Országunk államadóssága nőttön-nő, akárcsak a többi államé a Földön. A Föld csaknem összes állama visszafizethetetlen adósságterhekkel rendelkezik a világbankok felé, mint amilyen a Nemzetközi Valutaalap, más néven az IMF is. A világ legnagyobb államadósságával az Amerikai Egyesült Államok rendelkezik, ami jelenleg (2012. február) eléri a 15 Az USA államadóssága 100 dolláros bankjegyekből kirakva_2.jpg000 milliárd amerikai dollárt. Ha ehhez hozzáadjuk a nem állami szektorból származó adósságok (háztartások-, önkormányzatok, stb.) mértékét, akkor az Egyesült Államok teljes adósságállománya meghaladja az 50 000 milliárd US dollárt. Az USA népessége 313 millió fő, így ez lakosonként nagyjából 180 ezer dollár adósságot jelent, ami mai árfolyamon számolva, megközelítőleg 40 millió magyar forintnak megfelelő összeg. Annak érdekében, hogy fogalmunk legyen arról, vajon ez mekkora nagyságrendű lehet, mellékelek egy ábrát, amin 100 dolláros bankjegyekből van kirakva a 15 000 milliárd dolláros államadósság, melyhez nem nehéz hozzágondolnunk az USA teljes eladósodottságát, ami ennek a pénzmennyiségnek valamivel több, mint 3-szorosa.

A magyar államadósság mértéke jelenleg (2012. jan.) 20 500 milliárd (20.500.000.000.000) forint. Ezzel kapcsolatban is mellékelek egy rajzot, amin 10 ezer forintos bankjegyekből van kirakva országunk adósságának mértéke. A politikusok tudatosan sulykolják a népbe, hogy ezek az adósságok visszafizethetőek, sőt kötelességünk is ezt megtenni, hisz ez nem volna becsületes a világbankokkal szemben, akiktől a hiteleket kaptuk. Ezen államadósságokba olyan kamatmechanizmus van beleépítve, amely visszafizethetetlenségükre és örökös növekedésükre garancia. Ráadásul az országokat olyan politikai elitek vezetik, akik szántszándékkal úgy kormányoznak, hogy újabb és újabb hitelfelvételekre kényszerüljön az adott ország Magyarország államadóssága 10 ezer forintos bankjegyekből kirakva_2.jpgköltségvetése. Az adósságszolgálatok folyamatosságára az adók a fedezetek, az adókra pedig az emberek munkája. Észre kell venni, hogy a polgárok azért nem kapják meg munkájuk után a megfelelő ellenértéket, mert az államok gazdaságaiból óriási összegek tűnnek el évről évre a világbankok irányába. Ezt a kifosztó rendszert a helyi politikusokkal tartatják életben, nem azért, mert olyan hozzá nem értőek, hanem azért, mert a hatalom gyakorlására egy teljesen új módot talált a 20. század folyamán a globalisták tömörülése, és az országokat vezető politikusokban megtalálták azokat a kollaboráns csoportokat, akik megfelelő juttatásokért cserébe képesek elárulni a földet, ahova születtek. A politikusok, hogy fenntartsák ezt a függési rendszert, hazudnak a polgároknak, becsapják, és félre vezetik őket. Valójában hazánkat és a világot is roppant intelligens és művelt emberek összetartó csoportja vezeti saját érdekeik mentén haladva, kik ravasz módon verik át az emberi tömegeket. Ez egy globális méretű kifosztó rendszer, ahol az egyének öntudatlan adósrabszolgák saját államukban, és értetlenül állnak az előtt a tény előtt, hogy a 21. századi szédületes technikai fejlettségünk mellett is nélkülözni kénytelenek a mindennapokban. Ezt a globális rendszert zseniálisan megtervezték, és tudatosan működtetik az egymással szövetségben álló globalista politikusok. Miért tennének ilyen gonosz dolgokat? Azért, mert történelmi ismereteik révén felismerték, hogy egy új globális világbirodalom van születőben, amihez, ha csatlakoznak, hűen meg fogják őket fizetni, ha nem, eltávolítják őket. Ez az épp most születő világbirodalom igen messzire vezető történelmi előzményekkel rendelkezik, aminek megismerése elengedhetetlen annak érdekében, hogy tisztábban láthassunk át a mindennapok látszatpolitikáján túl a színfalak mögötti világba. Ezáltal fogjuk megérteni az általuk tervezett jövőképet, ami cseppet sem fényes, de ha velem tartotok a későbbiekben, mindenre fény derül majd.

Feltűnt-e már valakinek, hogy az összes fejlett nyugati demokráciában a politikai elit kétpártrendszert épített ki, ahol jobb és baloldal egymást váltja ciklusonként, de mindeközben semmi sem változik? Azért nem változik, mert mindkét oldal ugyanazokat a globalista köröket szolgálja ki, kollaborálnak velük, és látszat ellenzékiséggel megosztják a nemzeteket, hogy az emberek ne tudjanak összefogni egymással. Ez a világhatalom az „oszd meg, és uralkodj” vezéreszmét követi, mivel ráébredt arra, hogy egy társadalmat akkor lehet vezetni a legjobban, ha azt előbb darabokra törik szét. Ezért nem tudnak a polgárok közös nevezőre jutni az alapkérdésekben, és ezért képtelenek együttműködni egymással. A társadalom így szűk látókörűvé válik, nem látja át a nagy egészet, és a politikusok általi kifosztottságuk ilyen módon válik a legnagyobb mértékűvé.

Észre vette-e már valaki, hogy ezen dolgokról legfeljebb csak sekélyesen lehet hallani a médiában (tv, rádió, internet, újságok) az esti híradókban? Nem különös, hogy a hírcsatornák alapvetően a lényegtelen hírekkel tömik nap mint nap a tudatunkat balesetekről, katasztrófákról, hírességekről, a jobb és baloldal már-már legendásnak tűnő gigászi harcairól? Nem különös-e, hogy az emberi erkölcsök ellen olyan szédületes mennyiségű pusztító tv-műsort láthatunk évről évre, amelyek elsősorban a gyerekek, de még a felnőttek gondolkodásmódját is jelentősen befolyásolni képesek? Kin lehetne a legkönnyebben uralkodni, ha nem az ostobákon és az erkölcsileg állati szintre visszasüllyesztett degenerált tömegeken. Kik képesek felvásárolni és fenntartani szédületes mennyiségű pénzösszegekből a tv-csatornákat? Ezek a körök a szuper gazdag globalisták, akik teljes egészében markukban tartják a világ médiumait annak érdekében, hogy szédületes mértékű manipuláció segítségével befolyásolják az embereket saját uralmi érdekeiknek megfelelően. A média világa a valóságot teljesen elferdíti, mesevilágot közvetít, miközben a valódi valóság teljesen máshol tart a médiumokból megismertekhez képest. A 20. és 21. század a tömegmanipulációk virágkorának nevezhető, ahol a médiabirodalmak tulajdonosai kényükre - kedvükre befolyásolhatták az egész emberiség szellemi fejlődését egy nekik kedvező irányba.

Azt szeretném, hogy kérdéseket ébresszek az olvasókban, és önmaguktól legyenek képesek felismerni gondolkodás segítségével ezen körök manipulációit. Azért fontos ezeket megérteni, mert a globalisták háborút folytatnak az emberiség ellen, így ők azok, akik nyomorba döntik emberek milliárdjainak életét. Mára már a tömegmanipuláció segítségével elérték azt is, hogy a tömegek képtelenek beazonosítani a bajok okozóit, azaz az ellenségüket. Képzeljük el, mi történne egy gazellával a szavannán, ami elveszítené a veleszületett adottságát, hogy felismerje a természetes ellenségeit. Meddig élne? A világban valami nagyon nincs rendben a politikával, a média által közvetített valósággal és a politikusok által fenntartott demokráciával kapcsolatban. Ennek legmélyebb mélységeire fogok ásni a naplómban a későbbi bejegyzéseim folyamán. Kérlek, tartsatok velem, mert ezen folyamatok megértése mindannyiunk közös érdeke, a túlélés-, összefogás-, együttgondolkodás- és változás érdekében.

 

Források